Gå till innehållet

Massdöd av havsfåglar allt vanligare

En död fågel som ligger i sanden.

Död sillgrissla i Storbritannien 2012. Foto: BazzaDaRambler, CC BY 2.0

Den senaste tiden har det kommit in rapporter om allt fler döda havsfåglar som flyter iland på svenska västkusten. Liknande rapporter finns även från Norge och Danmark och Storbritannien.

I Sverige är det framför allt sillgrisslor som hittats, men även andra alkor, som lunnefåglar, har upptäckts. Fynd rapporteras även från Norge och i Danmark har nästan 200 döda havsfåglar samlats in enbart längs en 17 kilometer lång strandremsa den senaste veckan. Även här är det framför allt sillgrisslor som hittats (175 av de 196 fåglarna).

Kim Fischer från Dansk Ornitologisk Forenings lokalavdelning i Sydvästjylland tror att det finns ett stort mörkertal. Måsfåglar, kråkfåglar och rovdjur hittar snabbt de döda eller svaga havsfåglarna och kan då försvinna med sina byten innan de räknas.

– Det har varit skrämmande att hitta så många döda eller döende fåglar. Nästan alla har varit helt fräscha i fjäderdräkten, men med den gemensamma nämnaren att de varit kraftigt utmärglade. Flera av alkorna som jag hittat har varit döende. Jag tycker det ser ut att vara extremt smala sjöfåglar som har dött av svält, säger Kim Fischer till Dansk Ornitologisk Forening.

Nytt fenomen de senaste åren

Även i höstas rapporterades det om döda alkor. Enbart i Skottland rörde det sig om tusentals fåglar och de har även hittats i Norge, Danmark, Nederländerna och i Sverige.

Sebastian Ek, viltvårdare på Fågelcentralen i Göteborg, berättar för Aftonbladet att de det senaste året fått in rekordmånga utsvultna sillgrisslor det senaste året.
– Det har varit omkring 70 stycken det senaste året. Det är rekord. Och det har ökat varje år. För cirka fem år sedan fick vi bara in ett par fåglar per år.

Hans teori om vad det beror på är att det är en kombination av att vattnet blivit varmare, överfiske och att antalet stormar har ökat.

Forskning på havsfåglar i Norge

I Norge forskar SEAPOP på havsfåglar. De har kunnat följa flera fall av massdöd de senaste åren. Exempelvis lunnefåglar i Vest-Agder och Rogaland 2016, måsfåglar i Troms 2017 och 2018, ejdrar i Oslofjorden 2020 och flera arter alkor i samma område 2021. Alkorna från i höstas undersöktes och gemensamt för dem alla var att de var utmärglade. Många vägde bara halva sin normala vikt och de visade inga tecken på sjukdomar. De hade med andra ord svultit ihjäl. Alla de undersökta fåglarna var också unga, födda samma år.

SEAPOP tror att massvälten kan bero på den globala uppvärmningen som gör att fiskar flyttar sig till kallare vatten, utom räckhåll för fåglarnas häckningar. Det blir därmed svårt för föräldrarna att skaffa tillräckligt med mat åt sina ungar. Ett fenomen som även konstaterats när 1 miljon sillgrisslor dog i Alaska för några år sedan.

Även överfiske och stormar, som ökar i styrka och frekvens i klimatkrisen, kan vara faktorer som ligger bakom massdöden. I dagsläget hör havsfåglar till jordens mest hotade grupp djur, enligt SEAPOP. Två tredjedelar av alla havslevande fåglar är rödlistade (mer eller mindre hotade) i Norge. Och i takt med att klimatkrisen fördjupas kommer de inte få det lättare.

Källor: Aftonbladet, Dansk Ornitologisk Forening, SEAPOP och Stavanger Aftenblad

Mer att läsa