Gå till innehållet

Späckhuggare tvingas norrut av varmare hav

Späckhuggare. Foto: KimonBerlinflickr.com, CC BY-SA 2.0, Link

Allt varmare hav och smältande isar får havens toppredatorer att röra sig allt längre norrut. Det skapar turbulens i de nordligaste marina ekosystemen.

Forskare från University of Washington har spelat in späckhuggarnas läten i de nordligaste delarna av deras utbredningsområde och kommit fram till att topprovdjuret rör sig allt längre norrut och att de anländer till Arktis allt tidigare i takt med att isen smälter allt snabbare. Jämfört med 2012 anlände späckhuggarna en hel månad tidigare till Berings sund 2019. De har också börjat dyka upp i områden som ligger längre norrut än de tidigare hittats i.

– Det minsta istäcket i Arktis under september månad har minskat med i snitt 13 procent per årtionde i mätningar mellan 1981 och 2010, säger Brynn Kimber, forskare vid University of Washington och National Oceanic and Atmospheric Administration.

Det är inte bara späckhuggare som trycks norrut av de uppvärmda haven. Tidigare studier har bland annat visat att varmare hav pressar fiskar mot polerna med 2 km per år. Det innebär att det kommer bli allt trängre i de kallaste delarna av haven och att vissa arter kommer få svårt att klara sig.

– När isen försvinner kommer det bli fler och fler förändringar i området. Jag tror att det här bara är en av många förändringar. Skiftningarna i ekosystemen och all den påverkan det kan få är viktigt att tänka på, säger Brynn Kimber.

Källor: The Journal of the Acoustical Society of America, New Scientist och Smithsonian

Mer att läsa