Gå till innehållet

Surare, varmare och syrefattigare – havens ekosystem allt mer påverkade

En ny studie visar att klimatförändringen har större effekter på havens ekosystem än man tidigare trott.

De tre största klimathoten mot livet i haven är den allt högre temperaturen i vattnet, syrebrist och försurningen (orsakad av ökad koldioxidhalt). Dessa tre faktorer orsakar redan dramatiska effekter som kunnat observeras både på olika arter och på hela ekosystem. I en ny studie från Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) visar forskare hur dessa förändringar påverkar fiskar och ryggradslösa djur mer än man tidigare känt till.

Marinbiologen Katharina Alter från NIOZ och huvudförfattare till studien, som gjordes tillsammans med forskare från tolv andra lärosäten, berättar att man tidigare tänkt fel på de olika effekterna som klimatförändringarna har. Som exempel lyfts snäckor och sjöborrar:

– För att få en bättre förståelse för klimatförändringarnas övergripande globala effekter beräknades effekterna på alla fiskarter eller alla ryggradslösa djurarter tillsammans. Effekter som fastställs i olika enskilda studier kan dock ta ut varandra: om till exempel ryggradslösa djur som snäckor drar nytta av en viss miljöförändring och andra ryggradslösa djur, som sjöborrar, lider av den, dras slutsatsen att den totala effekten för ryggradslösa djur är noll, även om båda djurgrupperna påverkas.

Kaskadeffekter som inte tar ut varandra

Men det är ingen utjämning som sker. Båda dessa effekter ger kaskadeffekter som påverkar hela ekosystem.

– Gräsalger, som är föda för sjöborrar, växer mer medan tillväxten av kelp, som är föda för snäckor, minskar. Skillnaden i de två ryggradslösa djurens föda orsakar en förändring i ekosystemet från ett kelpdominerat ekosystem till ett ekosystem dominerat av gräsalger, vilket i sin tur förändrar livsmiljön för alla andra djur som lever i detta ekosystem.

Större effekter än tidigare var känt

Uppvärmningen och försurningen påverkar fiskar och ryggradslösa djur negativt på en mängd olika sätt. Sedan tidigare var det känt att deras chans att överleva minskar, deras ämnesomsättning ökar och skelettet hos ryggradslösa djur försvagas. Nu kom det internationella forskarteamet även fram till att fiskarnas fysiologi, reproduktion, beteende och fysiska utveckling påverkades av klimatförändringarna.

– Eftersom detta kan leda till ekologiska förändringar som påverkar marina ekosystemstrukturer, tyder våra resultat på att klimatförändringarna sannolikt kommer att få större effekter än vad man tidigare trott.

Tidigare räknade man med att 20-25 procent av de biologiska processerna hos fiskar och ryggradslösa djur kunde påverkas av uppvärmningen och försurningen. De nya beräkningarna visar att även om det skulle göras stora insatser för att begränsa koldioxidnivåerna nu så kommer 50 procent av processerna för ryggradslösa djur och 30 procent för fiskar påverkas. Om koldioxidnivåerna i atmosfären fortsätter öka i nuvarande takt så kommer i stort sett alla processer påverkas (nära 100 procent).

Källor: Royal Netherlands Institute for Sea Research och Nature Communications

Mer att läsa