Gå till innehållet

Varmare hav pressar fiskar mot polerna med 2 km per år

Clownfisk. Foto: Jenny from Taipei via Wikimedia

Med hjälp av data från FN:s IPCC-utredning har forskare vid University of Britsh Columbia räknat på i vilken hastighet fiskar kommer röra sig mot polerna för att hitta vatten med rätt temperatur.

Klimatförändringarna och ett uppvärmt hav kommer medföra att stora mängder fisk försvinner helt från tropikerna år 2050. I värsta fall (om haven värms upp med tre grader till år 2100) kommer fiskarna förflytta sig mot polerna med en hastighet av 2,6 kilometer per år. I bästa fall (en grads uppvärmning) handlar det om 1,5 kilometer per år.

– Tropikerna kommer vara de stora förlorarna. Det här området är beroende av fisk för mat och näring. Vi kommer se en förlust av fiskpopulationer som är viktiga för fiskerinäringen och samhällena i de här regionerna, säger William Cheung professor på UBC Fisheries Centre.

Forskningen har bedrivits på 802 kommersiellt viktiga fiskar och ryggradslösa djur och enligt Miranda Jones, medförfattare till studien, kommer fisket bli allt viktigare i Arktis, men de arter som redan lever där kommer antagligen att störas och få ökad konkurrens.

Varmare hav tros också ligga bakom att isländska fågelkolonier kraschar och att nya sjukdomar når Arktis djurliv.

Källa: Science Daily

Mer att läsa