Gå till innehållet

80 procent av fåglarna borta från Norges fågelklippor

Läget för Norges havsfåglar är allvarligt och det är i sin tur oroväckande för vad som händer med haven.

Norska forskare har gått igenom gamla bilder från 1970-talet på många av de fågelklipporna som finns längs landets kust. Bilderna, som kan ses hos projektet Tause fuglefjell, har sedan jämförts med moderna fotografier och hur bestånden av havsfåglar ser ut idag.

Resultatet är nedslående. Klipporna är idag betydligt mer ödsliga och vissa har knappt några häckande fåglar kvar. På dessa 50 år har ungefär 8 av 10 fåglar försvunnit från fågelklipporna. Bilderna gör förändringen tydlig och minskar risken för att det sker en tillvänjning av de långsamma förändringarna.

– Även vi som har de hårda fakta lyckas inte alltid visualisera hur det såg ut innan. Jag har en kollega som inte vill åka tillbaka till Runde eftersom det är så smärtsamt att se den stora förändring som har skett där, berättar Signe Christensen-Dalsgaard för NRK.

Jämförelse av fågelpopulationen vid en klippsida mellan 2006 och 2023, med en sjunkande trendlinje som indikerar antalet häckande par.

Kraftig minskning av häckande tretåiga måsar i Norskehavet perioden 1980 – 2020.

Den dramatiska förändringen har sina skäl. Precis som Natursidan skrivit om tidigare misstänks klimatförändringar och minskad föda vara huvudanledningarna. När haven värms upp flyr fiskbestånden längre norrut, bort från fågelklipporna och fåglarna som får allt svårare att få tag på mat till sina ungar.

Birdlife Norge säger i ett uttalande att fåglarnas försvinnande är ett tecken på att något är väldigt fel och att det borde skrämma oss alla.

Källa: NRK

Mer att läsa