Gå till innehållet

Extremväder förstör häckningen för tiotusentals fåglar i Antarktis

I Antarktis pågår fåglarnas häckningsperiod under december-januari. Men 2021-2022 drabbades de av så extrema stormar att tiotusentals fåglar misslyckade med häckningen – ett oroväckande fenomen som blir allt vanligare.

Forskare från Norges Polarinstitut har följt häckningen av fåglar som sydpolslabb, ispetrell och antarktispetrell på berget Svarthamaren i Antarktis. Här finns två av de största kolonierna av antarktispetrell med i snitt mellan 20 000 och 200 000 bon år 1985-2020. På berget brukar det också vara ungefär 2 000 ispetrellbon och över 100 par sydpolslabbar häckar på ön. Vintern 2021-2022 drabbades dock området av snöoväder som förstärkts av klimatförändringarna och som var värre än på länge. På Svarthamaren hittades inte ett enda bo av sydpolslabb, enbart en handfull ispetrellbon och bara tre bon av antarktispetreller.

– Vi vet att när en havsfågelkoloni drabbas av en storm förlorar man en del ungar och ägg och häckningsframgången blir sämre. Men här talar vi om tiotusentals, om inte hundratusentals, fåglar och ingen av dem reproducerade sig under dessa stormar. Att ha noll i häckningsframgång är verkligen oväntat, säger Sebastien Descamps, huvudförfattare till studien och forskare vid Norges Polarinstitut.

Berget Jutulsessen på Antarktis.

Det var inte bara Svarthamaren som drabbades. Berget Jutulsessen hade inte ett enda par häckande antarktispetreller under 2021-2022. I normala fall häckar här tiotusentals petreller; 41 000 par 1989-1990 och 57 000 par 2017-2018.

Sebastien Descamps berättar att snöovädret drabbade fågelkolonier över ett området på mer än 700 kilometer och att det troligen slog hårt mot antarktispetrellernas population. Det är oroande med tanke på att väderförhållandena i Antarktis håller på att förändras. Medelvindhastigheter har ökat och det blir allt oftare extrema vindar. IPCC:s modellprognoser visar också att temperaturen troligen kommer att öka i hela Antarktis, vilket leder till ökat snöfall, framför allt under stormar.

– Med tanke på den negativa inverkan som snöstormar har på Antarktis havsfåglars reproduktion är dessa prognoser oroande. Flera viktiga havsfågelpopulationer i Antarktis är redan på tillbakagång, och den intensifierade stormaktiviteten kan leda till att de utrotas, skriver forskarna i sin studie.

Sebastien Descamps säger att det inte är så länge sedan som det blev tydligt att klimatet i området värms upp.

– Men under de senaste åren har det kommit nya studier och nya extrema väderhändelser som har börjat ändra vårt sätt att se på klimatförändringarna i Antarktis. Jag tycker att vår studie visar på ett mycket tydligt sätt att dessa extrema händelser har en mycket stark påverkan på havsfågelpopulationer, och klimatmodellerna förutspår att dessa extrema händelser kommer att bli allt svårare.

Läs även:

• Över 100 000 häckande fåglar 2020 – nu inte en enda
Massdöd av havsfåglar allt vanligare
• Massdöd hos pingviner i värmebölja
• Mängder av döda alkor hittade även i Sverige
• Arktiska fåglar är känsliga mot temperaturökningar
• Isen smälter allt snabbare världen över

Källor: Science Daily och Current Biology

Mer att läsa