Gå till innehållet

Förändrat klimat allt större hot mot havsfåglar

Havssula. Foto: Daniel Pettersson

Flera effekter av klimatförändringarna slår hårt mot havsfåglar – en av världens mest hotade grupper av fåglar.

De största hoten mot världens fåglar är enligt Birdlife International vårt intensiva jordbruk, följt av skogsavverkning, invasiva arter och jakt. Först på femte plats hittar vi klimatförändringar. Men för den grupp av 359 arter som räknas till havsfåglar ser det annorlunda ut. De reproducerar sig långsamt, har ofta specifika byten, lever på utsatta platser och är känsliga för värme. Därmed är de också extra känsliga för klimatförändringar. Det är också en av huvudanledningarna till att havsfågelpopulationerna kraschat med 70 procent mellan år 1950 och 2010. I Storbritannien har det konstaterats att havsfåglarna befinner sig i fritt fall.

De senaste årtiondena har massdöd av havsfåglar blivit allt vanligare. I Alaska har det till exempel skett många år i rad och senast i vintras dog mängder av pingviner i Antarktis i en värmebölja. Forskare har konstaterat att dessa händelser inte är kopplade till fågelinfluensan (ytterligare ett stort hot mot havsfåglarna) utan till uppvärmda vatten som gör att fiskpopulationer flyttar, förändrade havsströmmar, värmeböljor som slår ut häckande havsfåglar och stormar som också kan förstöra häckningar. Alla dessa faktorer påverkas av klimatet.

Julia Parrish, marinbiolog och forskare vid University of Washington säger till The Guardian att experter vill se fler insatser för att hjälpa havsfåglarna. Förutom att minska trycket från överfiske, bifångst och invasiva arter behövs även fler skyddade områden och ibland även specifika insatser som att återskapa naturliga häckningsplatser på svalare platser för att öka chansen att fåglarna lyckas med häckningen.

Förutom klimatförändringar är de största hoten mot havsfåglar överfisket, samt att de fångas i nät eller krokar – det beräknas att 200 000 havsfåglar dör årligen som bifångst i Europa. Ljusföroreningar från städer kan också få havsfåglar att stranda och våra allt mer plastfyllda hav blir allt farligare för dem.

Källor: The Guardian

Mer att läsa