Gå till innehållet

Afrikanska svinpesten: 41 smittade vildsvin

Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bekräftat 41 fall av afrikansk svinpest i Västmanland. Jordbruksverket har beslutat att alla tamgrisar i den smittade zonen ska avlivas.

Afrikansk svinpest upptäcktes i Sverige den 6 september. Det var prover från ett av sju döda vildsvin som visade sig innehålla det fruktade viruset. Sedan dess har en yta stor som Öland spärrats av runt området i Västmanland och södra Dalarna. Alla sju bar på smittan.

Sedan dess har ytterligare smittade vildsvin hittats i området och för närvarande är summan uppe i 41 fall, enligt SVA.

20-22 september var EU:s expertgrupp för afrikansk svinpest i området för att se över situationen och ge råd.

– Det har varit väldigt värdefullt att ha dem här och vi är tacksamma att de kunde komma. Den återkoppling vi har fått har varit att vi har agerat helt enligt den tillgängliga kunskapen för att ha störst chans att bekämpa sjukdomen. De var imponerade över det fantastiska samarbete vi har med jägarna i området, provtagningscentralen som byggts upp och den databas som SVA utvecklat för att vi ska kunna följa kadaver hela vägen från att de upptäcks i skogen till att vi rapporterar resultaten till internationella organisationer. Samtidigt fick vi värdefulla rekommendationer som vi tar med oss i det vidare arbetet, till exempel hur man kan tänka i relation till sökinsatser utifrån hur vildsvinen beter sig när de är döende, och hur tidsplanen för de olika delar av bekämpningsinsatserna bör se ut, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Alla grisar i zonen ska avlivas

Jordbruksverket har meddelat att alla tamgrisar i zonen ska avlivas. Det handlar om ett 50-tal grisar på fem olika gårdar.

– Ju färre grisar som finns i området desto större är chansen att vi lyckas begränsa och bekämpa smittan. Vi förstår verkligen att det är ett tufft besked för berörda djurägare men beslutet är noga övervägt. Vi behöver göra allt vi kan för att stoppa smittan och minimera riskerna för ytterligare spridning och därför tar vi till denna förebyggande åtgärd, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Fakta: Afrikansk svinpest

Den smittsamma virussjukdomen har funnits i Europa sedan 2007 och drabbar europeiska vildsvin och grisar. Den brukar leda till död inom en vecka. Människor smittas inte, men vi kan sprida viruset via kläder, skor, fordon eller verktyg. Det sprids även från gris till gris och kan överleva i rått och fryst kött i flera månader.

Smittan har spridits i vildsvinspopulationen med en hastighet om cirka 1-2 km per månad, men har även ibland gjort “hopp” och dykt upp flera hundra kilometer från tidigare smittade vildsvinspopulationer eller i grisbesättningar. Smittan finns nu hos vildsvin och tamgrisar i ett flertal länder i Europa och sprids även i Sydostasien sedan 2018.

Den 6 september 2023 upptäcktes smittan utanför Fagersta i Västmanland.

Läs alla Natursidans artiklar om afrikansk svinpest.

Källa: SVA

Läs även

• Fruktad virussjukdom upptäckt i Sverige
• Efter utrotningen – vildsvin åter i Danmark
• Flugor kan smitta grisar med svinpest
• Danmark fortsätter utrota vildsvin för att skydda köttindustrin
• Ingen pestkontroll av döda vildsvin i Danmark – ”vill inte veta”
• Danmarks ”vildsvinsstängsel” längs tyska gränsen släpper igenom vildsvin

Källa: SVA

Mer att läsa