Gå till innehållet

62 smittade vildsvin – område stängslas in

Nu har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) bekräftat 62 fall av afrikansk svinpest i Västmanland. Nu ska även området stängslas in.

Afrikansk svinpest upptäcktes i Sverige den 6 september. Det var prover från ett av sju döda vildsvin som visade sig innehålla det fruktade viruset. Sedan dess har en yta stor som Öland (ungefär 1 000 kvadratkilometer) spärrats av runt området i Västmanland och södra Dalarna och ytterligare smittade vildsvin hittats i området. För närvarande är summan uppe i 62 fall, enligt SVA. Alla fynd har gjorts i det avspärrade området, där det inte är tillåtet att plocka svamp, jaga, gå ut med hunden eller ägna sig åt skogsbruk.

Stängsling men fortsatta restriktioner

Nästa steg i arbetet för att begränsa smittan är att stängsla in ett ungefär 100 kvadratkilometer stort område. På så sätt ska eventuella smittade vildsvin inte kunna lämna området och friska vildsvin ska inte kunna smittas. Men även efter att stängslet byggts kommer restriktionerna kring att röra sig i skog och mark gälla.

När dessa restriktioner kan hävas är ännu oklart, trots en del uppgifter i media om att det skulle ske i december.

– Korrekt är att det i dagsläget ser väldigt bra ut men vi är förberedda på överraskningar i form av fynd av positiva fall också utanför det begränsade område inom vilket smittan hittills konstaterats. Om detta fördelaktiga läge består över tid så kommer det finnas möjlighet att släppa på delar av restriktionerna i delar av den smittade zonen. Men det händer inte förrän vi bedömer att det kan ske utan att risken för smittspridning ökar, säger statsepizootolog Karl Ståhl.

Det har också beslutats om en förstärkt övervakning i kommunerna Avesta, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Smedjebacken, Surahammar och Västerås. Jägare i dessa områden ombeds rapportera och skicka in prover från skjutna vildsvin.

Alla grisar i zonen ska avlivas

Jordbruksverket har tidigare meddelat att alla tamgrisar i zonen ska avlivas. Det handlar om ett 50-tal grisar på fem olika gårdar.

– Ju färre grisar som finns i området desto större är chansen att vi lyckas begränsa och bekämpa smittan. Vi förstår verkligen att det är ett tufft besked för berörda djurägare men beslutet är noga övervägt. Vi behöver göra allt vi kan för att stoppa smittan och minimera riskerna för ytterligare spridning och därför tar vi till denna förebyggande åtgärd, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Utrotningsförsök i andra länder

I Danmark har man av rädsla för att smittan ska nå deras grisköttsindustri både försökt utrota vildsvinen och byggt ett enormt vildsvinsstängsel längs tyska gränsen. I Norge höjs röster för att arten helt ska utrotasPolen har inlett en ”massaker” på hundratusentals vildsvin och det ska byggas ett gränsstaket på flera hundra kilometer mellan Polen och Tyskland på grund av den afrikanska svinpesten.

SVA uppmanar allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via Rapportera vilt. Även grishållare uppmanas ha ökad försiktighet och säkerhet.

Fakta: Afrikansk svinpest

Den smittsamma virussjukdomen har funnits i Europa sedan 2007 och drabbar europeiska vildsvin och grisar. Den brukar leda till död inom en vecka. Människor smittas inte, men vi kan sprida viruset via kläder, skor, fordon eller verktyg. Det sprids även från gris till gris och kan överleva i rått och fryst kött i flera månader.

Smittan har spridits i vildsvinspopulationen med en hastighet om cirka 1-2 km per månad, men har även ibland gjort “hopp” och dykt upp flera hundra kilometer från tidigare smittade vildsvinspopulationer eller i grisbesättningar. Smittan finns nu hos vildsvin och tamgrisar i ett flertal länder i Europa och sprids även i Sydostasien sedan 2018.

Den 6 september 2023 upptäcktes smittan utanför Fagersta i Västmanland.

Läs alla Natursidans artiklar om afrikansk svinpest.

Källa: SVA

Läs även

• Fruktad virussjukdom upptäckt i Sverige
• Efter utrotningen – vildsvin åter i Danmark
• Flugor kan smitta grisar med svinpest
• Danmark fortsätter utrota vildsvin för att skydda köttindustrin
• Ingen pestkontroll av döda vildsvin i Danmark – ”vill inte veta”
• Danmarks ”vildsvinsstängsel” längs tyska gränsen släpper igenom vildsvin

Källa: SVA

Mer att läsa