Gå till innehållet

1 000 kvadrat­kilometer avspärrade runt svinpesten

Att den fruktade virussjukdomen Afrikansk svinpest upptäckts i Sverige får stora konsekvenser. Ett enormt område runt Fagersta i Västmanland har spärrats av och berörda myndigheter har upprättat en operativ ledningscentral i området.

Afrikansk svinpest klassas av EU som en samhällsfarlig sjukdom. Den kom till Europa 2007 och har sedan dess spridit sig till flera länder och finns idag i bland annat Tyskland, Ryssland och hela Baltikum. Den 6 september upptäcktes också den smittsamma virussjukdomen utanför Fagersta i Västmanland. Hur smittan kommit hit är okänt, men den kan spridas via skor, redskap eller fordon. För att förhindra ytterligare spridning, som skulle kunna få stora konsekvenser både för landets vildsvin och grisar, har ett område på hela 996 kvadratkilometer spärrats av, däribland hela Fagersta.

I det avspärrade området är det inte tillåtet med “aktiviteter i skog och mark”, som till exempel att plocka svamp och bär, jaga, ta skogspromenader utanför anlagd väg, bada (förutom på allmän badplats) och bedriva skogsbruk. Hundar får inte heller vara lösa i den smittade zonen.

Kan vara avspärrat i ett år

Erika Chenais vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) berättar för SVT Västmanland att området kan vara avspärrat i månader eller upp till ett år.

Karta över den nästan 1 000 kvadratkilometer stora smittade zonen.

– Vi jobbar intensivt tillsammans med övriga myndigheter och berörda branschorganisationer för att begränsa och bekämpa smittan. Det är viktigt att alla respekterar de restriktioner som nu gäller i det drabbade området, säger Lena Hellqvist Björnerot på Jordbruksverket, som upprättat en operativ ledningscentral i området för att hantera utbrottet.

Just nu försöker myndigheter tillsammans med jägarorganisationer samla in mer information om smittspridningen. Bland annat genomsöks området efter fler döda vildsvin.

Stora åtgärder internationellt

Utbrottet är en internationellt uppmärksammad händelse. SVA går ut med information på engelska om händelsen, vilket inte tillhör vanligheterna, och internationella nyhetsbyrån Reuters har tagit upp fallet.

I Danmark har man av rädsla för att smittan ska nå deras grisköttsindustri både försökt utrota vildsvinen och byggt ett enormt vildsvinsstängsel längs tyska gränsen. I Norge höjs röster för att arten helt ska utrotasPolen har inlett en ”massaker” på hundratusentals vildsvin och det ska byggas ett gränsstaket på flera hundra kilometer mellan Polen och Tyskland på grund av den afrikanska svinpesten.

SVA uppmanar allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via Rapportera vilt. Även grishållare uppmanas ha ökad försiktighet och säkerhet.

Fakta: Afrikansk svinpest

Den smittsamma virussjukdomen har funnits i Europa sedan 2007 och drabbar europeiska vildsvin och grisar. Den brukar leda till död inom en vecka. Människor smittas inte, men vi kan sprida viruset via kläder, skor, fordon eller verktyg. Det sprids även från gris till gris och kan överleva i rått och fryst kött i flera månader.

Smittan har spridits i vildsvinspopulationen med en hastighet om cirka 1-2 km per månad, men har även ibland gjort “hopp” och dykt upp flera hundra kilometer från tidigare smittade vildsvinspopulationer eller i grisbesättningar. Smittan finns nu hos vildsvin och tamgrisar i ett flertal länder i Europa och sprids även i Sydostasien sedan 2018.

Den 6 september 2023 upptäcktes smittan utanför Fagersta i Västmanland.

Läs alla Natursidans artiklar om afrikansk svinpest.

Källa: SVA

Läs även

Fruktad virussjukdom upptäckt i Sverige
• Efter utrotningen – vildsvin åter i Danmark
• Flugor kan smitta grisar med svinpest
• Danmark fortsätter utrota vildsvin för att skydda köttindustrin
• Ingen pestkontroll av döda vildsvin i Danmark – ”vill inte veta”
• Danmarks ”vildsvinsstängsel” längs tyska gränsen släpper igenom vildsvin

Källa: Jordbruksverket

Mer att läsa