Gå till innehållet

Så hör du skillnad på gråsiska och grönsiska

Att höra skillnad på grönsiska och gråsiska kan kräva lite övning och eftersom de ibland håller sig i samma flockar kan det vara en stor utmaning. Förhoppningsvis blir det lite enklare med den här artikeln.

Se även våra specifika guider till • fågelskådningförbiflygande fåglar • hackspettar • grön- och gråsiska • ugglor • trastar • piplärkor • kungsfåglarmesfåglar • kärrhökarörnarsparvhök/duvhök • vinterfåglar • fågelsång/fågelläten

Att se skillnad på grön- och gråsiska på nära håll är inga större problem, men ganska ofta ses de högt upp i träd eller som hastigast när de flyger förbi. Då är det inte lika enkelt. Eftersom deras läten skiljer sig åt kan du dock med lite övning artbestämma även förbiflygande siskor.

Utpräglad flockfågel, hörs ofta kvittrande när de anländer fågelborden. Foto: Marie Gillander

Grönsiska. Foto: Marie Gillander 

Grönsiska (Eurasian Siskin, Spinus spinus)

Sång:
Lång varierad ramsa med gnisslande och kvittrande toner, enstaka härmningar och ibland utdraget kvidande “kveee”.

Flyktläte:
De tvåstavigt visslande läten “dlyi” eller “dliyh” har en karaktäristisk klang som ofta hörs när de flyger förbi, ibland tillsammans med ett lägre knattrigt “tetete”. De tvåstaviga lätena är lättast att lära sig och är också den tydligaste skillnaden jämfört med gråsiskans läten.

Utpräglad flockfågel, hörs ofta kvittrande när de anländer vid fågelborden. Foto: Gunilla Falk http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-gunilla-falk/

Gråsiska. Foto: Gunilla Falk 

Gråsiska (Common Redpoll, Acanthis flammea)

Sång:
Sjunger med sitt lockläte, men även med surrande, nästan forcerat “serrrrrr”.

Flyktläte:
Ljudlig när den flyger. Ofta med ett hårt metalliskt och snabbt “tjätt-tjätt-tjätt”, ibland blandat med “djyih”, som en mjukare version av grönfinkens läte.

Källor: Xeno-Canto, Fågelguiden och Prismas stora fågelbok

Mer att läsa