Gå till innehållet

Ny digital utbildning ska göra allmänheten mer naturkunnig

Nästan 3 500 personer har redan registrerat sig för länsstyrelsernas nya digitala utbildning i naturkunskap.

Upplägget för utbildningen, som hittas på naturkunnig.se, är att användaren efter att ha registrerat sig får olika digitala lektioner. Vissa består helt enkelt av en text och flervalsfrågor om exempelvis naturvård, skogsmark eller invasiva främmande arter. Det finns också filmade föreläsningar om exempelvis “naturtrender och fenologi” och filmade guidningar i naturen. Exempelvis om pollinatörer med biologen Niklas Johansson eller om dagfjärilar med naturvårdsbiologen Karl-Olof Bergman.

Om man efter lektionen klarar att svara rätt på frågorna får man utmärkelser i form av ikoner som “miljömål-idol”, “pollinatör-musketör” eller “kingen på vingen”, för att visa att man behärskar ämnet.

Vill skapa fler rapportörer

Ett av målen med utbildningen, förutom att göra allmänheten mer naturkunnig, är att få fler att rapportera in observationer.

– Genom att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den svenska naturen vill vi skapa ett intresse och engagemang. Det i sin tur kan leda till att de väljer att bli så kallade naturobservatörer och börja rapportera arter och andra observationer, säger projektledaren Nicklas Jansson, biolog vid Länsstyrelsen Östergötland.

Naturkunnig lanserades 2021 för att ta vara på naturintresset i svallvågorna av pandemin. Då lanserades det som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Örebro, Västra Götaland, Jönköping och Kronoberg samt Naturvårdsverket, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (Artdatabanken och Naturens Kalender). Sedan dess har flera nya delar tillkommit.

Källa: Länsstyrelsen Östergötland

Mer att läsa