Gå till innehållet

Naturskyddsföreningen belönar artkunskap med nya utmärkelsen Naturfalken

Sarah Lundell – först i världen med att ta Naturfalken. Här tillsammans med Eva Lindberg, som intervjuas i artikeln. Foto: Michaela Lundell

Känner du igen och kan namnen på tio eller 20 arter? Då har du goda möjligheter att förtjäna Naturskyddsföreningens nya utmärkelse Naturfalken. Natursidan har pratat med upphovspersonen Eva Lindberg som vill att fler intresserar sig för arter i naturen.

– Idén föddes för ungefär fem år sedan. Jag var på simhallen med min son och han stod och suktade över en skylt med simmärken. Det riktigt lyste om honom – de där ville han klara. Då kom jag att tänka på att det borde finnas något liknande för arter, berättar Eva Lindberg.

LÄS ÄVEN: • Vår guide till vanliga mossor i Sverige

Tillsammans med sina barn började hon fundera över hur det skulle kunna göras. De ritade på olika förslag och sedan tog Eva Lindberg med sig tankarna till sitt jobb på Naturskyddsföreningen. Idén om ett “simborgarmärke för arter” passade in utmärkt i hennes arbete i föreningen. Mellan 2004 och 2012 var hon inblandad i att utbilda hela 600 personer till närnaturguider och sedan 2013 har hon arbetat med Natursnokarna (Naturskyddsföreningens barn och familjeaktiviteter) och att öka engagemanget både hos allmänheten och Naturskyddsföreningens lokalföreningar.

Idén, som skulle få namnet Naturfalken, “gick några rundor på Naturskyddsföreningen” och testades för första gången i Natursnokarna. Där såg Eva Lindberg vilken stolthet det väckte hos barnen att lyckas ta ett märke som visade att de lärt sig flera olika arter. Hon blev ännu mer övertygad om att Naturfalken kunde bli något för att få folk att förstå hur kul det är med arter.

LÄS ÄVEN: • Bokrecension: Heltäckande guide till blommornas värld

Att ta Naturfalken är öppet för alla – vuxna och barn. Det kommer troligen att finnas fyra nivåer: Stenfalk – 10 arter, tornfalk – 20 arter, pilgrimsfalk – 50 arter och jaktfalk – 100 arter. Här tar Sarah Lundell Naturfalken. Foto: Michaela Lundell

– Jag brukar förklara vilken glädje vi har av att kunna arter så här: Om jag ska gå på en fest och bara känner en person, så kan det ju vara kul och jag har i alla fall någon att prata med. Men om jag går på fest och känner 20 personer har jag troligen ännu roligare. På samma sätt är det i naturen. Det är trevligt även om jag bara känner granen, men om jag dessutom känner lönnen, tallen, aspen och björken har jag trevligare.

Det gällde bara att hitta rätt upplägg för Naturfalken. De som tar märket ska vara stolta, samtidigt får det inte kännas som ett läxförhör och göra att folk inte vågar testa sina kunskaper. Lösningen blev att lämna över urvalet av arter till de barn och vuxna som vill ta märket.

LÄS ÄVEN: • Guide till de tidigaste trollsländorna

Upplägget ska testas igen på Ejderns dag 7-8 april i Kåseberga i Skåne. Naturskyddsföreningen kommer ha “Artvänner” på plats som kan dela ut Naturfalken. De som vill försöka ta märket får helt enkelt själva visa att de kan tio eller 20 arter i närheten. Om det är fåglar, träd, mossor eller svampar är upp till personen själv. Artvännen bedömer sedan om personen får med sig en liten trämedalj hem eller inte.

Naturskyddsföreningen planerar att låta folk ta Naturfalken även på mässor eller liknande. Då kan en sådan här låda med olika arter användas. Foto: Erik Hansson

– Jag vill att de ska utmana sig själv, men jag vill samtidigt att alla ska lyckas. Det krävs lite fingertoppskänsla för att locka fram kunskapen, men huvudpoängen är att få fler att intressera sig för arter i naturen, att locka till artkunskap och få folk att känna en stolthet över att kunna arter, säger Eva Lindberg.

LÄS ÄVEN: • Vår guide till lavar

Om försöket på Ejderns dag faller väl ut kommer det finnas fler möjligheter att ta Naturfalken framöver. Kanske på mässor där Naturskyddsföreningen dukar upp ett bord med arter som besökarna kan försöka artbestämma, med viss hjälp. Kanske i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj.

Så här ser Naturfalken ut när den testades 2017. Gjord av träd som avverkats i elledningsgator och som annars bara skulle brännas. Foto: Erik Hansson

Varför tycker du att Naturfalken behövs?
– Det råder en art-analfabetism i samhället idag som är allvarlig. Samtidigt märks det också att det finns en lust att lära sig om arter, men det kan vara svårt att hitta artkunskapen. Det finns inte en naturlig inlärning idag. Barnen lär sig inte arter i skolan som mina föräldrar fick göra. Det är jätteallvarligt eftersom folk som kan arter bryr sig om dem och vi behöver idag människor som bryr sig om arter och bevarande av den biologiska mångfalden i naturen, säger Eva Lindberg

Vad är målet med Naturfalken?
– Jag hoppas att den tas emot som en kul grej och att det blir en aha-upplevelse både för nybörjare och för artnördar.

LÄS ÄVEN: • Fågelläten och fågelsång i Sverige

Målet är också att Naturfalken ska bli ett långvarigt projekt.

– För ett tag sedan såg jag i tidningen en artikel om någon som tagit simborgarmärket 50 år i rad. Om 50 år vill jag läsa en liknande artikel om någon som tagit Naturfalken varje år sedan 2018, avslutar Eva Lindberg.

Mer att läsa