Gå till innehållet

Norsk studie över tamkatters påverkan på biologisk mångfald

Ännu en rapport har gått igenom hur stor effekt katter har på sina många bytesdjur. Återigen konstateras att de kan ha negativ påverkan på biologisk mångfald, men att det är relativt enkelt att minska påverkan.

Det är norska myndigheten Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som initierat och gjort en bedömning av tamkatters påverkan på norsk biologisk mångfald utifrån befintlig statistik och vetenskapliga studier. De kommer fram till att det finns mellan 690 000 och 870 000 tamkatter i Norge. Av dessa är ungefär 508 000 – 605 000 “utekatter”, som släpps ut från hemmet. 212 000-253 000 av katterna som släpps ut lever på landsbygden, 295 000- 352 000 bor i städer och dessutom tillkommer ungefär 50 000 till 100 000 hemlösa katter som lever vilt i naturen året om och tar byten för att överleva.

Vår slutsats är att kattägande innebär en hög risk för negativa konsekvenser för sårbara fågelarter som lever i områden där det finns många katter.

Hemlösa katter står för hög andel

De vanligaste bytena för katter är smågnagare, fåglar, ödlor och ett stort antal ryggradslösa djur. VKM medger att det finns en stor osäkerhet i siffrorna, men uppskattar i sin 228 sidor långa rapport att alla tamkatter i Norge tillsammans skadar och dödar mellan 21 och 68 miljoner bytesdjur årligen. Störst andel (7,4-38,3 miljoner) står katter på landsbygden för, följt av katter i städer (5,2-27,8 miljoner) och hemlösa katter, som dock tar en stor andel med tanke på att de är betydligt färre i antal (3,3 – 13,1 miljoner).

– Vi har beräknat att detta motsvarar mellan 4 och 14 miljoner skadade och dödade fåglar, och mellan 13 och 43 miljoner däggdjur. Cirka 75 procent tas av ägda katter. Vår slutsats är att kattägande innebär en hög risk för negativa konsekvenser för sårbara fågelarter som lever i områden där det finns många katter. När det gäller vanliga däggdjur tror vi att risken för negativa effekter generellt sett är låg, säger Erlend Nilsen, som har varit teknisk ledare för arbetet.

Däremot kan vissa arter däggdjur under vissa förutsättningar drabbas. Det gäller till exempel vissa rödlistade fladdermusarter.

– Vi bedömer också att det generellt är en låg risk att tamkatter får negativa konsekvenser för vilda djur till följd av konkurrens om bytesdjur. Risken kan dock vara medelhög i områden med hög täthet av katter och för vilda arter som äter samma byten som katterna jagar, säger Erlend Nilsen.

Enkelt att minska påverkan

För att minska risken för tamkatters påverkan på bytesdjur i specifika områden anser VKM att det mest effektiva är att begränsa katternas tillgång till områden där det finns populationer av vilda djur.

– Användandet av utomhushägn för katterna eller att ha dem i koppel utomhus kommer sannolikt att ha en stor effekt på tamkatters skadande och dödande av bytesdjur, säger Erlend Nilsen, som också menar att sådana åtgärder inte kommer ha så stor påverkan på katternas välbefinnande.

Att hålla katten inne på natten är därför en mycket bra idé. Det skyddar både katten och fågellivet.

Åshild Roaldset är veterinär och generalsekreterare för Djurskyddet Norge. Hon säger till Dagbladet att människor måste ta ett större ansvar för sina katter. Dels för att det inte ska bli fler hemlösa katter som tar vilda smådjur för att överleva, men också för kattens egen skull. Det finns en enkel lösning enligt henne:

– Det är störst risk att katterna skadas, körs över eller kommer i närkontakt med grävling eller räv vid solnedgång, soluppgång och på natten när det är mörkt. Att hålla katten inne på natten är därför en mycket bra idé. Det skyddar både katten och fågellivet.

En brittisk studie visade att det kan vara effektivare att förespråka bjällra eller “haklapp” på katterna istället för att hålla dem inomhus, eftersom det inte är en populär åtgärd hos kattägare att hålla sina husdjur instängda.

I Sverige finns det troligen ungefär 1,5 miljoner tamkatter, samt ungefär 100 000 som lever vilt och saknar hem. Det har beräknats att de tar ungefär 17,5 miljoner fåglar per år.

Läs även

• Natursidans artiklar om tamkatter
Så många fåglar blir byten åt tamkatter och så minskas risken
• Kattägare vill minska sina husdjurs påverkan på vilda djur
Tamkatter hotar lemurer på Madagaskar och har ett oväntat ursprung
Australien föreslår utegångsförbud för tamkatter

Källor: VKM, rapporten och Dagbladet

Mer att läsa