Gå till innehållet

Kattägare vill minska sina husdjurs påverkan på vilda djur

Katt som fångat en mus. Foto: Erik Hansson

Enligt en ny studie kan kattägare delas in i olika kategorier när det gäller attityden till att deras husdjur jagar vilda djur. Med bättre förståelse för hur kattägare tänker hoppas forskarna kunna hitta sätt att minska mängden vilda djur som katterna tar.

Läs även: • Så många fåglar blir byten åt tamkatter och så minskas risken

Studier om hur många fåglar som tamkatter tar har kommit fram till lite olika resultat, men det rör sig troligen om miljardtals fåglar per år över hela världen. Enbart i Sverige rör det sig om flera miljoner småfåglar som får sätta livet till.

Hur detta kan minskas är en något infekterad fråga, men en ny brittisk studie försöker närma sig en lösning genom att dela upp kattägare i olika kategorier baserat på deras svar på enkätfrågor.

De brittiska forskarna fann att de allra flesta kattägare är negativt inställda till att deras husdjur tar fåglar, ödlor och andra vilda djur. Men samtidigt vill väldigt få hålla sina katter instängda. Forskarna menar därför att det effektivaste sättet att minska tamkatters påverkan på vilda djur är att fokusera på hur katterna som är utomhus kan lyckas sämre med sin jakt.

Att få fler katter att bära halsband med bjällra eller färggrann haklapp är enligt deras slutsatser en effektivare metod eftersom det är åtgärder som har stöd hos många kattägare.

De flesta tamkatter tar väldigt få vilda djur, men eftersom det finns så många katter så kan deras påverkan på fåglar, små däggdjur och reptiler vara ansenlig, menar forskarna.

– Den här studien visar vilka olika perspektiv kattägare har när det gäller husdjurens jaktbeteende. Om naturen ska “vinna” och hotade arter gynnas, behövs en pragmatisk inställning där kattägares inställning tas i beaktande som en del av en större bevarandestrategi, säger Tom Streeter, ordförande för organisationen SongBird Survival, som varit med och finansierat studien.

Han uppmanar också kattägare och bevarandeorganisationer att jobba tillsammans för att hitta billiga och enkla sätt att gynna fågel- och smådjurspopulationerna i Storbritannien.

Vill du veta vilken kategori av kattägare du tillhör? Gör testet som forskarna tagit fram.

Källor: University of Exeter och Frontiers in Ecology and the Environment

Mer att läsa