Gå till innehållet

Natur med hög biologisk mångfald ger högre välbefinnande

Platser med hög biologisk mångfald ger större förbättringar för vårt mående jämfört med platser med lägre mångfald. Det visar ny forskning.

I den nya studien samlade forskarna in data från 2 000 användare av en smartphone-app som samlade in realtidsrapporter om psykiskt välbefinnande och vilken mångfald det fanns i naturen. Användarna fick svara på om de ser träd, vatten, växter och hör eller ser fåglar. Svaren rankades från 0 (nej) till 4 (hög mångfald).

Långvarig positiv effekt

Forskarna fann att natur med hög biologisk mångfald gav användarna ett större välbefinnande än när de vistades i områden med låg mångfald. De positiva effekterna på måendet kunde sitta i upp till åtta timmar.

– Våra resultat visar att vi genom att skydda och främja naturlig mångfald kan maximera fördelarna med naturen för vårt mentala välbefinnande. I praktiken innebär detta att vi måste röra oss bort från monokulturella områden och parker med klippt gräs, som vanligtvis förknippas med låg biologisk mångfald, mot platser med hög biologisk mångfald. Genom att visa hur naturlig mångfald ökar vårt mentala välbefinnande ger vi en övertygande grund för hur man kan skapa grönare och hälsosammare stadsmiljöer, säger studiens huvudförfattare Ryan Hammoud, forskningsassistent vid Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN), King’s College London.

Dags att höja grönområdens status

Andrea Mechelli, studiens andra huvudförfattare, anser att det är dags att ge grönområden högre status:
– Våra resultat tyder på att biologisk mångfald är avgörande inte bara för hälsan i våra naturliga miljöer utan också för det psykiska välbefinnandet hos de människor som lever i dessa miljöer. Det är dags att erkänna att biologisk mångfald ger fördelar för planetens och människors hälsa och måste betraktas som viktig infrastruktur i våra städer.

Källor: King’s College London och Scientific Reports

Mer att läsa