Gå till innehållet

Att bo nära grönområden minskar risken för stroke

Det stadsnära Nackareservatet i Stockholm. Foto: Erik Hansson

Forskare fann en tydlig koppling mellan luftföroreningar från fordonstrafik och ökad risk för stroke, även vid nivåer under EU:s gränsvärden. Att bo nära grönområden minskar risken.

Studien, som är ett samarbete mellan flera sjukhus och forskningsinstitut i Spanien och som publicerats i Environment International, fann att folk som hade grönområden inom 300 meter från den egna bostaden löpte 16 procents lägre risk att drabbas av stroke.

Forskarna undersökte 3,5 miljoner människor i Katalonien i Spanien och fann en direkt koppling mellan nivåer av luftföroreningar kopplade till fordonstrafik, exempelvis kvävedioxid, och antal fall av stroke. Detta visade sig över hela populationen, även när exempelvis socioekonomiska faktorer, rökning eller ålder tagits med i beräkningarna.

– Man bör komma ihåg att till skillnad från andra luftföroreningar, som har olika källor, kommer kvävedioxid främst från vägtrafiken. Därför, om vi verkligen vill minska de många risker som denna förorening utgör för människors hälsa, måste vi genomföra djärva åtgärder för att minska bilanvändningen, säger Cathryn Tonne, forskare vid ISGlobal.

I studien i Katalonien, där Barcelona ingår, uppmättes nivåer på 35 µg kvävedioxid per kubikmeter. Det är anmärkningsvärt nog under EU:s gränsvärden på 40 µg. Världshälsoorganisationen rekommenderar dock max 10 µg/m3. I Stockholm har utsläppen av kvävedioxidföroreningarna minskat kraftigt sedan 2016 och har de senaste fem åren hållit sig under 40 µg/m3.

Exakt varför grönområden minskar risken för stroke och andra så kallade cerebrovaskulära sjukdomar är inte helt klarlagt menar forskarna bakom studien, men det kan ha kopplingar till immunförsvaret, minskad stress och ökad fysisk aktivitet. Enligt Läkemedelsverket drabbas varje år ungefär 25 000 personer av stroke i Sverige. Var 5:e kvinna och var 6:e man får någon gång under sitt liv en stroke. Cerebrovaskulära sjukdomar står för cirka 12 procent av alla dödsfall i Sverige

Källor: Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques och Environment International

Mer att läsa