Gå till innehållet

Fågelupplevelser kan förbättra vårt mående i flera timmar

En ny studie från King’s College London har kommit fram till att vi mår bättre efter att ha sett och hört fåglar.

Forskarna kunde se en koppling mellan att uppleva fåglar och en långvarig förbättring av hur personerna mådde. Detta märktes både hos de som ansåg sig må bra och för de som var diagnosticerade som deprimerade. Effekterna av att se eller höra fåglar kunde hålla i sig i upp till åtta timmar.

– Det finns allt fler bevis för att det är bra för den mentala hälsan att vistas i naturen, och vi tror intuitivt att närvaron av fågelsång och fåglar skulle bidra till att förbättra vårt humör. Det finns dock inte mycket forskning som faktiskt har undersökt fåglars inverkan på den mentala hälsan i realtid och i en verklig miljö, förklarar huvudförfattaren till studien, Ryan Hammoud på King’s College London.

De 1 292 deltagarna, som är bosatta i Europa och USA, fick tre gånger om dagen via appen Urban Mind frågor om de ser eller hör fåglar, följt av frågor om deras mentala mående. Forskarna kunde då se en direkt kopplingen mellan när de såg eller hörde fåglar och registrerade ett positivt humör. Kopplingen var tydligare till fåglar än om deltagarna hade exempelvis träd, andra växter eller vatten i närheten.

– Vi hoppas att dessa bevis kan visa hur viktigt det är att skydda och tillhandahålla miljöer som gynnar fåglar, inte bara för den biologiska mångfalden utan också för vår mentala hälsa, säger Hammoud.

Varför just fåglar och fågelsång har en så positiv påverkan på oss kan bero på att möten med fågellivet involverar flera sinnen – oftast både syn och hörsel. Flera undersökningar har dessutom visat att naturupplevelser förhöjs om de samtidigt ackompanjeras av fågelsång.

Källor: Nature och Eurekalerts

Mer att läsa