Gå till innehållet

Ny studie: Biologisk mångfald i närmiljön viktigt för välmående

Koltrast. Foto: Erik Hansson

Att investera i att bevara naturen är att investera i mänskligt välbefinnande. Det slår forskare bakom en ny studie fast. Ju fler fågelarter vi har i vår närhet desto bättre verkar vi må.

I sin studie använde forskarna data från undersökningen “2012 European quality of Life Survey” där 26 000 vuxna från 26 länder i Europa berättar om hur nöjda de är med livet. Dessa data jämfördes sedan med artrikedomen av fåglar i deras närhet.

– Européer är särskilt nöjda med livet om deras omedelbara närhet har hög artrikedom. Enligt våra resultat är de lyckligaste européerna de som kan uppleva flera olika fågelarter i sina dagliga liv eller som lever nära naturområden med många arter, säger Joel Methorst, forskare vid Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre, iDiv, och Goethe University in Frankfurt.

Forskarna menar att fåglar är en bra indikator på biologisk mångfald, inte minst i städer, eftersom deras sång påverkar oss även om vi inte ser fåglarna. För att många fågelarter ska trivas behöver det dock också vara en varierad natur. Med hjälp av den befintliga datan kunde forskarna se att 14 fler fågelarter i närmiljön (en ökning med 10 procent) gav betydligt större påverkan på att vara nöjd med livet än en höjning av månadsinkomsten med 10 procent.

– Denna studie visar att bevarande av landskap, fåglar och deras livsmiljöer är en mycket värdefull investering i människors välbefinnande. Politiska och samhälleliga beslut bör främja bevarandet och skapandet av naturområden som lockar många fågelarter och därmed främjar synergier mellan bevarande av biologisk mångfald och människors välbefinnande., skriver forskarna i sin slutsats.

Källor: Ecological Economics och German Centre for Integrative Biodiversity Research

Mer att läsa