Gå till innehållet

Naturbaserade lösningar fungerar och ger positiva sidoeffekter

En stor genomgång av över 500 studier visar att naturbaserade lösningar kan vara viktiga för att klara utmaningar som klimatförändringar och matsäkerhet och att de också blir allt vanligare. Mer oroväckande är att de är väldigt ojämnt fördelade i världen.

Exempel på naturbaserade lösningar är så kallade gröna lösningar som parker, gröna tak och träd i stadsmiljö som minskar risken för farligt höga temperaturer, absorberar vatten från skyfall och minskar problemen med luftföroreningar.

I den nya studien gick forskarna igenom 547 andra studier om naturbaserade lösningar och fann att den vanligaste lösningen (45 procent) var att försöka minska risken för översvämningar och jordskred. 30 procent var riktade mot torka och värmeböljor och 24 procent var lösningar för att hindra försämringen av odlingsjord och för att stoppa luftföroreningar. Enbart en procent försökte minska risken för bränder.

Ger flera andra fördelar på köpet

En fördel med naturbaserade lösningar är också att de ger en rad positiva sidoeffekter, förutom deras huvudsakliga syfte. 64 procent gav miljömässiga sidovinster (till exempel förbättrad biologisk mångfald, luft- och vattenkvalitet och kollagring). 27 procent gav sociala (exempelvis förbättrad fysisk och mental hälsa) och 9 procent ekonomiska fördelar, som fler jobb.

Studien lyfter också att en majoritet av de undersökta lösningarna var gjorda i Europa. I andra regioner är de betydligt ovanligare.

– Den goda nyheten är att vi fann en mängd bevis på att fler samhällen framgångsrikt använder naturbaserade lösningar och inte bara för att hantera klimatförändringar utan även samhällsfrågor som vatten- och livsmedelssäkerhet. Det är dock mycket oroande att vi fann att få myndigheter eller organisationer i sårbara samhällen utanför Europa investerar i naturbaserade lösningar, berättar Prashant Kumar, ordförande för Global Centre for Clean Air Research (GCARE) och författare till studien.

Forskarna bakom studien poängterar att kunskapsutbyte måste prioriteras så att fler kan dra nytta av de många fördelarna med naturbaserade lösningar.

Läs även

Naturbaserade lösningar kan hjälpa Kapstadens vattenbrist
Låta skogar växa – effektivare och billigare klimatlösning än trädplantering
Hög risk att 1 av 4 i världen blir utan dricksvatten
En femtedel av världens våtmarker har försvunnit – värre i Sverige
Matproduktion i städer kan gynna biologisk mångfald

Källa: University of Surrey och Science of The Total Environment

Mer att läsa