Gå till innehållet

Låta skogar växa – effektivare och billigare klimatlösning än trädplantering

Tajga i Kanada. Foto: peupleloup – originally posted to Flickr as Paysage de la taïga / Taïga Landscape, CC BY-SA 2.0, Link

Det skrivs mycket om trädens roll i att hantera klimatkrisen. Ofta föreslås att vi behöver plantera mängder av träd. En betydligt effektivare och billigare metod, som dessutom bättre gynnar biologisk mångfald, är dock att låta skogar växa fritt utan att avverka dem.

Det menar Kate Dooley vid University of Melbourne och Brendan Mackey vid Griffith University, som baserar sina slutsatser från studier som publicerats de senaste åren.

LÄS ÄVEN: • Två nya oroväckande rapporter om Sveriges skogar

De oroar sig för att “naturbaserade lösningar” ska fokusera på att plantera träd när den riktigt stora klimatlösningen på land är att skydda och återskapa ekosystem, inte minst skogar. Tillsammans med att snabbt sluta använda fossila bränslen är det nödvändiga åtgärder för att klara klimatkrisen.

LÄS ÄVEN: • Hård kritik mot flygbränsleutredning – ”biobränsle en falsk klimatlösning”

I skogarnas ekosystem och den rika jordmånen som finns i skogar lagras stora mängder koldioxid. Om de avverkas kommer den globala uppvärmningen skena över två grader. Det är också i de gamla skogarna som det lagras mest koldioxid.

LÄS ÄVEN: • Forskare: Världens sista orörda natur måste skyddas

Om vi skulle skydda resterande naturskogar och intakta skogslandskap skulle de globala kolutsläppen minska med ungefär 1 gigaton och om vi dessutom skulle tillåta naturlig återväxt skulle ytterligare 2-4 gigaton sparas.

En liknande slutsats presenterades i fjol i en studie som konstaterade att odlingar för bioenergi inte är ett effektivt sätt att använda mark. För att bekämpa klimatkrisen är det betydligt effektivare att återskapa natur eller låta den vara orörd.

LÄS ÄVEN: • Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

– Orörda gröna områden som skogar och gräsmarker binder naturligt koldioxid och de är ett av samhällets största hopp för att snabbt minska växthusgaserna i atmosfären. Världen måste förändra sina prioriteringar om hur vi använder biosfären med tanke på de akuta problemen med klimatet och den biologiska mångfalden, sa John DeCicco, forskare vid U-M Energy Institute till Science Direct.

Källa: University of Melbourne

Mer att läsa