Gå till innehållet

Sveriges skogar har fått försämrad kollagring efter skogsbränder

I takt med att klimatförändringarna accelererar förväntas vi få se fler och kraftigare skogsbränder. Det kommer försämra skogarnas förmåga att lagra kol, enligt ny forskning.

FN:s miljöprogram (UNEP) kom 2022 med en ny rapport som räknat ut att antalet “extrema bränder” kommer öka kraftigt i framtiden. Redan till år 2030 kommer de kunna bli 14 procent fler på grund av den eskalerande klimatkrisen och förändringar i vår markanvändning. Vi kommer behöva vänja oss vid och anpassa oss till fler och kraftigare skogsbränder.

Stor studie på svenska skogar

För att undersöka hur våra skogar påverkas inledde inledde forskare från Lunds universitet, Umeå universitet, Aarhus University och University of Oxford en omfattande studie på 49 brandhärjade skogar från Jokkmokk i norr till Växjö i söder. Studien inleddes det extremt torra året 2018 när Sverige drabbades av stora bränder.

– Studien visar att klimatförändringarna kan försämra de brandskadade skogarnas förmåga att absorbera kol efter en brand. Många av de gamla träden finns kvar, men en del av deras viktiga funktioner misslyckas, säger Johan Eckdahl, naturgeograf vid Lunds universitet.

Klimatförändringen rubbar samspel

Det som hänt är att trädens samspel med jordmikrober försämrats eftersom växters och mikrobers anpassningsförmåga ser olika ut. Klimatförändringarna gör att samspelet rubbas och att den boreala skogen (mestadels barrträd) får en kraftigt försämrad kollagring under det kommande århundradet. Detta förstärks dessutom av allt mer frekventa och större skogsbränder.

Studien tar också upp att den omgivande skogarna i Sverige är ineffektiva på att förse de brända områdena med nytt växtmaterial eftersom de är skötta med “fenotypiskt enhetlig skogsförvaltning” – det vill säga monokulturer och planteringar av samma trädart i täta rader.

Johan Eckdahl poängterar behovet av skogar med biologisk mångfald:

– Biodiversitet är inte bara viktig i tropiska regnskogar, den är viktig även i taigan! Vår studie belyser det ofta bortglömda samspelet mellan biodiversitet och kollagring i nordliga ekosystem. Resultaten understryker behovet av fortsatt forskning och miljöövervakning i den omfattande boreala regionen.

Källor: Lunds universitet och Nature Communications Earth & Environment

Mer att läsa