Gå till innehållet

Bränd skog i Mendocino, norra Kalifornien 2021.

Studie visar hur djurlivet klarar stora skogsbränder

Forskarna överraskades över hur snabbt djuren återvände och kunde se vilka insatser som hjälpte djuren på traven.

Sommaren 2018 drabbades norra Kalifornien av flera stora bränder. Det skulle dröja tre månader innan de var släckta. Då hade hela 1 858 kvadratkilometer av det kuperade landskapet brunnit. De för området så karaktäristiska gräsmarkerna med ekar hade förvandlats till svartbrända ödemarker. Justin Brashares, miljöforskare vid University of California, minns hur landskapet såg ut efter branden:

– Det kändes som något ur Sagan om ringen – som Mordor. Det var svårt att föreställa sig att så mycket överlevt.

I en ny studie har Justin Brashares och andra forskare samlat in material om hur åtta djurarter påverkades av branden. De överraskades över hur snabbt det gick för djuren att återvända. Med hjälp av viltkameror och analysering av över en halv miljon bilder som dessa tagits kunde forskarna se att bara några månader efter branden började djur som prärievarg, gråräv och svartsvansad åsnehare återvända till området. Dessa arter, tillsammans med tvättbjörn, strimmig skunk och rödlo visade sig fem år efter branden ha återvänt i samma antal som innan elden drabbade området.

Sämre gick det för två andra av de åtta undersökta djuren; trädekorrar och svartsvanshjort verkar mer känsliga för bränder.

Skogsbete och naturvårdsbränning hjälper

De sex djurarterna som klarade sig bra från bränderna gjorde det troligen på grund av att de hittade små platser som inte bränts så hårt. Dessa områden fungerade som tillflyktsorter för många djur och blev populärare än innan branden.

– Även den här branden, som var otroligt het och förödande, lämnade efter sig små fläckar av obrända områden, och vi blev förvånade över hur snabbt många arter kunde flytta in i dessa livsmiljöfläckar och sedan sprida sig tillbaka ut i de brända områdena när de återhämtade sig. Det här resultatet är mycket värdefullt för skogsbruket eftersom vi kan göra saker i landskapet som ökar chansen att en brand lämnar efter sig några av de här fragmenten, säger Justin Brashares.

Forskarna anser att skogsbete och kontrollerade naturvårdsbränningar är bra metoder för att minska intensiteten i skogsbränder när de väl inträffar. När bränderna inte blir lika intensiva klarar sig ofta trädkronorna och det var på dessa platser som många djur kunde överleva i det brända landskapet. Tidigare studier har visat att kalhyggen och trädplantager istället förvärrar skogsbränder och gör dem kraftigare.

Läs även

Naturliga bränder av stor vikt för biologisk mångfald
• Fyra gånger så många skogsbränder i USA på 20 år
• Antal extrema skogsbränder ökar med 30 % inom 30 år
• Klimatkris gör Europas skogar allt känsligare – värst i norr
• Skogsbränder viktiga för biologisk mångfald
• Kalhyggen och trädplantage förstärker skogsbränder

Källor: Berkeley university och Ecosphere

Mer att läsa