Gå till innehållet

Fyra gånger så många skogsbränder i USA på 20 år

Klimatkrisen för med sig allt fler extrema väder och kraftig torka, kraftigare vindar och högre temperaturer gör att skogsbränder uppkommer betydligt oftare, blir kraftigare och sprider sig till nya områden.

Det visar forskare vid CIRES Earth Lab som gått igenom 28 000 bränder som i USA mellan 1984 och 2018. Resultaten, som publicerades i Science Advances, visar att bränderna nu är så många fler och så kraftigare att de når områden som förr inte brukade brinna alls. Beräkningarna visar också att det här bara är början. Det kommer bli ännu värre i framtiden.

Forskarnas genomgång visade att under perioden 2005-2018 hade fyra gånger så många bränder på Great Plains i mitten av USA jämfört med perioden 1984-2004. Västra och östra USA drabbades av dubbelt så många bränder i samma jämförelse mellan olika perioder. Både i västra USA och Great Plains brann det på ytor som är ungefär tre gånger så stora årligen 2005-2018 jämfört med de två tidigare årtiondena.

Det är inga små områden som brunnit. I Great Plains rör det sig om över 14 000 kvadratkilometer (Skåne är 11 000 kvadratkilometer) årligen under den här perioden jämfört med ungefär 4 000 kvadratkilometer under 80- och 90-talet.

Förutom klimatkrisen förvärras situationen också av utökad exploatering av mark som gör att bränderna riskerar att drabba människor i allt högre utsträckning.

– Dessa sammanvägda trender med fler stora bränder plus en intensifierad exploatering, medför att vi har de värsta brandkatastroferna framför oss, säger William Travis, medförfattare till studien.

Bränderna har också visat sig bli allt svårare att släcka och brandsäsongen blir allt längre i takt med att temperaturen stiger.

Källor: CIRES Earth Lab och Science Advances

Mer att läsa