Gå till innehållet

Antal extrema skogsbränder ökar med 30 % inom 30 år

Skogsbrand i Ryssland. Arkivfoto: RIA Novosti archive, Alexey Kudenko, CC BY-SA 3.0, Link

En ny rapport från FN:s miljöprogram (UNEP) har räknat ut att antalet “extrema bränder” kommer öka kraftigt i framtiden. Redan till år 2030 kommer de kunna bli 14 procent fler på grund av den eskalerande klimatkrisen och förändringar i vår markanvändning.

Rapporten utgår från olika nivåer av uppvärmning och kommer fram till att även om vi skulle hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, vilket inte ser ut att lyckas, så kommer de extrema bränderna världen över att öka med mellan 31 och 52 procent i slutet av århundradet och med 20-33 procent till år 2050.

Anledningen till de ökade riskerna är att klimatkrisen ökar den globala temperaturen vilket både torkar ut och stressar vegetation. Dessutom blir extrema väderhändelser allt vanligare och kraftfullare. Det pågår också en förändring av markanvändningen som gynnar bränder. Dessa består framför allt av omvandling av skogar till jordbruksmark, men även att skapa plantager där det tidigare var en mångfald av växter. Tidigare studier har visat att kalhyggen och trädplantage förstärker skogsbränder och att skogar får allt svårare att återhämta sig efter bränder.

Fördjupar dessutom klimatkrisen

Skogsbränderna kommer inte bara bli mer frekventa i framtiden, de kommer dessutom att fördjupa klimatkrisen eftersom det släpps ut stora mängder koldioxid när skogar brinner.

För att minska risken vill UNEP se effektivare övervakningssystem baserade på vetenskap och urfolks kunskap, samt starkare regionala och internationella samarbeten. Dessutom tar rapporten upp en annan viktig aspekt:

– Att återställa ekosystem är en viktig metod för att minska risken för skogsbränder innan de inträffar och för att bygga upp områden som drabbats. Att återskapa våtmarker och återinföra arter som bävrar, återställa torvmarker, bygga på avstånd från växtlighet och att bevara öppna ytor som buffertzoner är några exempel på viktiga investeringar i förebyggande, beredskap och återhämtning, skriver UNEP i sin rapport.

Källa: FN:s miljöprogram

Mer att läsa