Gå till innehållet

Naturliga bränder av stor vikt för biologisk mångfald

Bränder i naturen är viktiga för den biologiska mångfalden, men det gäller naturligt förekommande bränder. Det är inte säkert att klimatförändringarnas vilda skogsbränder har samma effekt.

Man skulle kunna tro att bränder i naturen borde slå hårt mot den biologiska mångfalden eftersom växter brinner upp och det därmed blir mindre föda åt exempelvis växtätande insekter och däggdjur. Men det är välkänt att skogsbränder gynnar många arter. Det är bland annat därför man gör så kallade naturvårdsbränningar.

En ny studie visar att skogsbränder har en genomgående positiv effekt på ekosystemen och den biologiska mångfalden. Forskarna från University of California jämförde under flera års tid global data om växters biomassa, bränder och artrikedom. De fann att både fåglar och däggdjur gynnas av bränder. Faktum är att bränder är en lika viktig faktor för den biologiska mångfalden som ett ekosystems produktivitet – det vill säga hur mycket biomassa det producerar.

– Det är kontraintuitivt. På kort sikt kan brändernas konsumtion av växtmaterial leda till mindre mat för de djur som äter växter och göra det svårare att överleva och reproducera sig. Men på längre sikt kan det finnas evolutionära effekter som frigör anpassningar och bildar nya arter, säger Max Moritz, brandspecialist och huvudförfattare till studien.

Bränder gynnar dels arter som snabbt anpassar sig till och återhämtar sig från hettan. Det gäller till exempel växten brandnäva vars frön kan vänta i mer än 100 år i väntan på att det ska bli tillräckligt höga temperaturer för att de ska gro. Men även många insekter söker sig till brända träd. De blir i sin tur mat åt andra insekter och hackspettar som får väldigt lätt att hitta föda bland brända träd. Bränder skapar också ofta ett mer varierat, mer öppet landskap som passar olika arters krav på livsmiljöer.

– Det verkar som om brand spelar en mycket viktigare roll än vad vi riktigt förstått tidigare, säger Max Moritz.

Men forskarna bakom rapporten är noga med att påpeka att det inte betyder att brand är bra för alla ekosystem. På vissa platser är brand inte en naturlig företeelse utan “mer ett modernt hot” och på dessa platser kan skogsbränder som orsakats eller förstärkts av klimatförändringar eller skapats avsiktligt “skilja sig ganska mycket från naturliga brandregimer” (naturligt förekommande bränder i en viss region). Det finns en oro för att bränderna i dessa ekosystem har fått ändrad frekvens, storlek, intensitet och tid på året.

– Den människoskapade klimatförändringen är ett tydligt hot mot jordens biologiska mångfald, och förändrade brandregimer är ett av de sätt på vilka detta hot kommer att visa sig. Även om denna fara är verklig kastar våra resultat nytt ljus över vikten av att bevara brandens nyckelroll i ekosystem, särskilt för fåglar och däggdjur, sammanfattar forskarna sina resultat.

Läs även

Fyra gånger så många skogsbränder i USA på 20 år
Antal extrema skogsbränder ökar med 30 % inom 30 år
Klimatkris gör Europas skogar allt känsligare – värst i norr
Skogsbränder viktiga för biologisk mångfald
Kalhyggen och trädplantage förstärker skogsbränder

Källor: University of California och Ecology Letters

Mer att läsa