Gå till innehållet

Stora växtätare minskar risken för bränder

Visenter i Bulgarien. Foto: Анна Василева, CC BY-SA 4.0.

En ny studie har visat att växtätare kan vara effektiva för att minska risken för skogsbränder. De kan till viss del ersätta dyrare lösningar som att bekämpa bränder eller att ta bort vegetation.

Den senaste tiden har det rasat kraftiga skogsbränder i Spanien, på USA:s västkust, i Grekland, Italien, Ryssland och Turkiet. Skogsbränder blir allt vanligare i ett allt varmare klimat.

Enligt en ny studie från German Centre for Integrative Biodiversity Research kan både vilda och tama växtätare minska riskerna för att bränder ska sprida sig genom att minska mängden vegetation som kan ta fyr.

– Det är inte bara tamdjur som kan göra jobbet, utan också vilda och halvvilda växtätare. De kan vara effektiva för att minska risken för skogsbränder, särskilt i avlägsna och otillgängliga områden där noggrann hantering med växtätare kan kombinera förebyggande av skogsbränder med naturvård, säger Julia Rouet-Leduc, huvudförfattare till studien och doktorandforskare vid iDiv och Leipzig University.

Även mindre betade områden kan minska risken för okontrollerbar brandspridning genom att fungera som en naturlig barriär för elden. Forskarna menar att det behövs ekonomiskt stöd för exempelvis skogsbete och att det är ett “väldigt kostnadseffektivt sätt att sköta marken, samtidigt som saknade ekosystemfunktioner återskapas”.

– Det är också viktigt att notera att skogsbränder är naturfenomen i många ekosystem som kan ha positiva effekter på till exempel biologisk mångfald och ekosystemprocesser. Därför bör fullständig undvikande av skogsbränder inte alltid vara målet. Ur det perspektivet kan vilda växtätare, som i allmänhet inte har extremt hög täthet, vara idealiska för att undvika skadliga skogsbränder, samtidigt som de tillåter naturliga brandprocesser, skriver forskarna i sin studie.

Källor: German Centre for Integrative Biodiversity Research och Journal of Applied Ecology

Mer att läsa