Gå till innehållet

Lyckad kampanj för att skydda natur i Finland

Över 67 kvadratkilometer nya skyddade naturområden – det är resultatet av en kampanj från finska staten.

Världens främsta klimatforskare är tydliga med att utökat skydd av natur är en central del för att minska klimatkrisen och minska riskerna för samhället i stort. Detta har man tagit fasta på i Finland med en kampanj som kallas Min naturgåva.

I kampanjen uppmuntrades markägare att inrätta naturskyddsområden på platser som uppfyller vissa krav. Det kan till exempel röra sig om områden med hotade arter eller livsmiljöer, natursköna platser eller kulturbiotoper som håller på att bli sällsynt. Staten lovade att fördubbla de skyddade områdenas areal genom att inrätta naturskyddsområden på statlig mark.

Nu är kampanjen, som startades i juni 2019, avslutad. Sammanlagt skänkte privatpersoner, stiftelser och företag nästan 34 kvadratkilometer mark som nu är skyddade. Staten skyddar i sin tur en lika stor areal av sin mark vilket leder till att Finland nu får över 67 kvadratkilometer nya naturskyddsområden. Många av dem binder dessutom samman andra skyddade områden.

– I de utvalda objekten finns gamla skogar, skogar med stort inslag av död ved, strandskogar, myrar, myrholmar, småvatten, öar samt värdefulla skogar med bergig terräng och blockfält. Av objekten gränsar 72 procent till ett befintligt skyddsområde, skriver Finska Statsrådet.

Kampanjen Min naturgåva anordnades även inför 100-årsfirandet av det självständiga Finland 2017. Då skyddades sammanlagt 84 kvadratkilometer. 

Läs även

IPCC: Skydd av natur centralt för lösningar
Tusentals deltog i finska skogsdemonstrationer
• Stor satsning på att återställa floder i Finland
Sverige näst sämst i EU på skyddad natur
Budgeten för värdefull natur kapas hårt
IPCC-rapport: Alldeles för lite görs – skydd av natur avgörande

Källa: Finska Statsrådet

Mer att läsa