Gå till innehållet

Sverige näst sämst i EU på skyddad natur

EU

Naturreservat. Foto: Erik Hansson

Ny statistik från Eurostat visar att Sverige har ungefär hälften så mycket skyddad natur som snittet inom EU.

Statistiken från 2021 gäller Natura 2000-områden och i EU är i snitt 26 procent av landområdena skyddade. Det motsvarar 1,1 miljoner kvadratkilometer.

I över 20 av EU:s 27 medlemsländer är över 20 procent av naturen skyddad och i topp hittas länder som Luxemburg (52 procent), Bulgarien och Slovenien (båda 41 procent). Sämst inom EU är Finland med 13 procent, följt av Sverige (och Irland) på 14 procent. Finland och Sverige är också två av de länder i EU med lägst befolkningstäthet.

Sverige har andra skyddsformer än Natura 2000-områden, så som nationalpark och naturreservat, men dessa överlappar till stora delar övriga skyddsformer i Sverige. 2016 var till exempel den sammanlagda andelen naturreservat, nationalparker och biotopskydd i Sverige 11 procent medan andelen Natura 2000-områden var 11,7 procent.

Det ska också påpekas att inom skyddsformerna naturreservat, Natura 2000 och naturvårdsavtal ingår arealer utan restriktioner, till exempel utan föreskrifter mot skogsbruk. Så även om det är ett skyddat område på pappret i Sverige så kan det pågå ett aktivt kalhyggesbruk i det. I reservat till havs kan det i Sverige även vara tillåtet med trålning.

En kunskapssammanställning som togs fram av forskare från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet 2020 kom fram till att de viktigaste insatserna för att minska påverkan på biologisk mångfald och klimatet är att begränsa markanvändningens negativa effekter, exempelvis från skogs- och jordbruk. Annars kommer ”konsekvenserna för människors välfärd att bli mycket stora”.

Källa: Eurostat

Mer att läsa