Gå till innehållet

Stor satsning på att återställa floder i Finland

Skogsbäck. Foto: Erik Hansson

Efter att skogsbruket förstört många av landets floder jobbar nu Finland med att göra dem fulla med liv igen.

I The Guardian berättar naturvårdaren Janne Raassina om arbetet och hur de måste starta från noll i många floder – det finns i stort sett inget liv kvar efter att skogsindustrin använt floder för att forsla timmer och då omvandlat dem från meandrande artrika vatten till raka transportsträckor.

Samtidigt avverkades skogarna intill floderna vilket ledde till en brist på död ved som annars hade kunde hjälpa till att skapa liv i floderna eftersom det lockar insekter. Niklas Wengström, biolog, fiskevårdare och expert på flodpärlmussla på Sportfiskarna Region Väst, förklarade vikten av träd intill vattendrag så här i en artikel hos Sportfiskarna:

– Vid en kalavverkning blir man av med allt det som är positivt med strandzonen och det tar lång tid innan nya träd vuxit upp och börja bidra med beskuggning och organiskt material.

Tidigare studier från Finland har visat att inte ens 30 meters skyddszon av träd räcker för att skydda mikroklimatet vid små vattendrag. I Finland lämnas i snitt 15,3 meters hänsyn. I Sverige är motsvarande siffra 4 meter. Detta trots att kantzoner mot vattendrag är av stor betydelse för att upprätthålla eller förbättra vattenkvaliteten i våra vattendrag och utgör barriärer för näringsämnen, löst organiskt kol, sediment, kvicksilver och andra miljögifter.

Statligt skogsbolag är ombord

Janne Raassina jobbar nu med att återställa två floder på sammanlagt 13,5 km i Finland. De lägger död ved i vattnet, fyller på med grus på bottnen för att återskapa lekplatser för fiskar och flyttar ut stenblock i floderna för att skapa bättre förutsättningar för fiskar att klara sig. Förhoppningsvis återvänder fiskarna av sig själva. Annars kan det bli aktuellt med utsättning.

Det som är nytt med det finska projektet den här gången är att det statliga skogsbolaget Metsähallitus/Forststyrelsen är ombord. Det äger nästan en tredjedel av Finlands mark (Sveaskog äger 14 procent av den produktiva skogen i Sverige) och har nu börjat intressera sig för att återställa mindre vattendrag. 2020 beslutades det att finska statens skogsbolag fick höjda krav om att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och för att driva ett hållbart skogsbruk.

– Folk har börjar förstå att floder och rent vatten är landets hjärta och lungor. Finland har inte så mycket annat än naturen och om vi ska förstöra den också, slutar det inte bra. Vi hade bra floder och de har varit friska, men på hundra år har vi försämrat dem så mycket. Vi måste förändra det – och stenarna flyttar inte sig själv, säger Arttu Kuiri, som tagit fram delar av projektet med att återskapa floder.

Finland domineras, precis som Sverige, av skogar. Finland är till 76 procent täckt av skogar, jämfört med 69 procent i Sverige. Inte heller Finland har så mycket gammal skog kvar. Enbart ungefär 5 procent återstår av skog över 120 år. I Sverige är 8,5 procent av skogarna äldre än 120 år. Det som återstår av Nordens skogar är i många fall skogar med enbart en enda trädart. Enbart en femtedel av Nordens skogar består av blandskogar.

Källa: The Guardian

Mer att läsa