Gå till innehållet

Kampanj för ökad biologisk mångfald fortsätter 2023

För andra året i rad startas nu kampanjen Ett rikare Sverige. Det är ett samarbete mellan folkbildningsprojektet Rikare trädgård, där Natursidan ingår, och Naturhistoriska riksmuseet med målet att få så många som möjligt att omvandla ytor med minimal biologisk mångfald (exempelvis gräsmattor eller trädäck) till platser som gynnar djur- och växtlivet. I fjol rapporterades det in insatser på sammanlagt över 213 000 kvadratmeter runt om i landet.

Även om mycket går åt fel håll när det gäller den biologiska mångfalden så finns det många som försöker göra skillnad i sina trädgårdar, kolonilotter, bostadsföreningar, skolgårdar eller på sina balkonger. Flera studier har också visat att insatser i trädgården kan göra skillnad. Bland annat att trädgårdar är överraskande viktiga för fåglar och vildbin, samt att humlor verkar klara sig bättre i trädgårdar än på landsbygden.

Genom att rapportera in dina insatser i formuläret hos Rikare trädgård så får vi en uppfattning om hur stora ytor som omvandlas, vad som görs och hur många som gör något. Det går att rapportera in under hela 2023 och i början på 2024 kommer resultatet redovisas. Kampanjen 2022 gav ett resultat på över 213 000 kvadratmeter som omvandlats med hänsyn till biologisk mångfald.

Variation är nyckeln

Det mesta du gör i din trädgård är bättre än att ha en välklippt gräsmatta eller annan hårdlagd yta. Det bästa är att försöka skapa en variation med många olika lämpliga livsmiljöer. Det kan till exempel röra sig om en sandig yta med stenar i en solbelyst plats, en trädgårdsdamm, rabatter med växter som blommar från vår till höst eller en skuggig plats med en rishög.

Exempel på enkla insatser som kan göras
• Låt delar av gräsmattan gå i blom och klipp dessa delar enbart i slutet av sommaren varje år. Ta bort klippet så har du påbörjat en äng.
• Lägg grenar och ris i en rishög i ett oanvänt hörn av trädgården för att gynna fåglar, groddjur, insekter, svampar och mossor.
• Gräv en liten damm, antingen med dammduk, lerbotten eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka.
• Bygg ett insektshotell med mängder av borrade, djupa hål med 2-10 mm bredd. Odla kryddor runt omkring för att ge bina både mat och bostad.

Läs mer om vad du kan göra i din trädgård i följande artiklar:

• Buskar och träd som gynnar biologisk mångfald
• Odla vilda växter – hjälp den biologiska mångfalden
Guide till att gynna biologisk mångfald på balkongen
• Guide: anlägg en damm eller våtmark i din trädgård
• Gynna marklevande bin i trädgården
• Så anlägger du en äng

Källa: Rikare trädgård

Mer att läsa