Gå till innehållet

Stora insatser för biologisk mångfald i svenska trädgårdar 2022

Nässelfjäril på väddklint. Foto: Erik Hansson

Det börjar växa fram en folkrörelse bland Sveriges trädgårdsägare för att minska förlusten av biologisk mångfald. Det visar de rapporter som folkbildningsprojektet Rikare trädgård (där Natursidan ingår) och Naturhistoriska riksmuseet samlat in från privatpersoner i den gemensamma kampanjen Ett rikare Sverige. Under 2022 gjordes det insatser på över 213 000 kvadratmeter i landets trädgårdar för att berika växt- och djurlivet. Det har bland annat planterats träd, anlagts ängar, blommande rabatter och dammar.

Det var i slutet av förra året som kampanjen Ett rikare Sverige lanserades av folkbildningsprojektet Rikare trädgård och Naturhistoriska riksmuseet. Målet med kampanjen, som fortsätter även under 2023, är att inspirera privatpersoner att skapa rikare livsmiljöer för djur och växter, samt att samla in rapporter om hur många kvadratmeter som omvandlats och vilka insatser som gjorts.

Gensvaret blev långt över förväntan. Rapporterna som kom in visade att över 213 000 kvadratmeter i Sverige omvandlats av privatpersoner under 2022 för att hjälpa den biologiska mångfalden. Varje rapportör har i genomsnitt gjort fyra olika åtgärder i trädgården. De har bland annat skapat blomrabatter åt pollinatörer på balkongen och uteplatsen, planterat träd, anlagt ängar och dammar i trädgården samt byggt insektshotell och rishögar. I en skogsträdgård i Dalarna omvandlades en yta med sly, kvickrot och granskott till “en liten ätbar oas, med stort fokus på att stödja den biologiska mångfalden“. På Drakängen i östra Skåne gjordes en slänt ned mot en bäck fylld med inhemska växtarter. I en trädgård på Söderslätt har stora delar av gräsmarken börjat skötas som en äng, vilket resulterat i över 40 blommande växtarter.

– När man går i ängen märker man snart vilket enormt djurliv den innehåller, berättar trädgårdsägaren Marianne Ullstad. Den stora förekomsten av bin, humlor, fjärilar, troll- och flicksländor samt andra insekter visar att dessa blivit starkt gynnade. Flertalet har blivit bofasta och övervintrar i miljön, exempelvis jordbin och sländor. Även rödlistade arter såsom sexfläckig bastardsvärmare ses i mycket stora mängder bland blommorna i ängen.

Vill visa potentialen

Anledningen till att Ett rikare Sverige drogs igång är den stora potential som finns i Sveriges trädgårdar. De utgör sammanlagt en yta på ungefär 320 000 hektar, vilket motsvarar ytan för hela Blekinge. Ungefär hälften av denna yta utgörs av gräsmattor. I vissa städer är i snitt en åttondel av trädgårdarnas yta trädäck, grus, asfalt eller gräsmatta där inga arter trivs. Här finns med andra ord stora möjligheter att skapa enkla, billiga och lättskötta förutsättningar för ökad biologisk mångfald. 

– Det blir ett lyft för trädgården samtidigt som det gynnar landets så viktiga pollinatörer. Det kan även vara en möjlighet till fristad för djuren som hjälper oss med att hålla efter bladlöss och sniglar i trädgården, som till exempel guldögonsländor och jordlöpare, säger Niklas Apelqvist, entomolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

Kampanjen Ett rikare Sverige kommer att fortsätta under 2023. Målet är att ännu fler personer ska vara med och bidra till att skapa rikare miljöer för djur och växter.

– Det ska bli spännande att se vilka insatser som görs under 2023 för att öka den biologiska mångfalden i våra trädgårdar. Enkla insatser, som att låta bli att klippa gräsmattan och låta den blomma eller att inte städa undan alla löv- och rishögar och låta dem bli fristäder för till exempel insekter, kan verkligen göra skillnad, säger Mia Ehn, botaniker vid Naturhistoriska riksmuseet.

På Naturhistoriska riksmuseets innergård finns sedan år 2014 utställningen Odla staden. Här får besökarna inspiration till hur man kan göra om delar av sin trädgård eller balkong för att bidra till biologisk mångfald.

Exempel på enkla insatser
• Låt delar av gräsmattan gå i blom och klipp dessa delar enbart i slutet av sommaren varje år. Ta bort klippet så har du påbörjat en liten äng.
• Lägg grenar och ris i en rishög i ett oanvänt hörn av trädgården för att gynna fåglar, insekter, svampar och mossor.
• Gräv en liten damm, antingen med dammduk eller en balja. Det gynnar exempelvis groddjur och trollsländor och fåglar kommer för att bada och dricka.
• Bygg ett stort insektshotell med mängder av borrade, djupa hål med 2-10 mm bredd. Odla kryddor runt omkring för att ge bina både mat och bostad.

Exempel på enkla insatser på vintern
• Låt dina växter stå kvar och vissna under vintern. Ihåliga stjälkar och andra skrymslen på växterna fungerar som skydd och bostäder åt insekter och fåglar äter gärna frön.
• Släng inte grenar och stammar – bygg istället staket, risstaket eller gör en mur av staplade, sågade delar av grova grenar. Du kan också helt enkelt lägga grenarna i en hög.
• Samla löv och använd dem som täckodling, lägg i högar åt igelkottar, groddjur och insekter eller fyll på i komposten.
• Bygg bostäder. Fågelholkar får gärna placeras lite skyddat. Insektshotell blir bäst med 2-10 mm breda och gärna 10 cm djupa hål i träbitar. Sätt dem på en solig, vindstilla plats. 
• Om du kan öppna dina fågelholkar kan det vara en idé att städa ur dem på hösten eller vintern. Då minskar risken att fåglarna får ärva fågelloppor och andra parasiter från förra årets hyresgäster.

Mer att läsa