Gå till innehållet

Humlor har kraftigt förändrat sitt födosök på 50 år

Humlor hittar allt färre pollen från växtarter som är viktiga för hotade humlearter.

Forskare vid den botaniska avdelningen på University of Kassel och Leibniz Institute har jämfört pollensamlingar på 81 humlor i naturhistoriska museums samlingar från 1968/1969 med pollen som 117 humlor samlat in 2019. Med hjälp av den molekylära tekniken metabarcoding (DNA-streckkodning) kunde de se vilka växter som humlorna samlat pollen från i Tyskland på de här 50 åren.

De kom fram till att humlor förändrat sina födoval signifikant under den här perioden. Framför allt var det betydligt färre pollen från ärtväxter.

– Detta tyder på att förändringar i landskapet har lett till förändringar i tillgången på blomresurser, vilket kan bidra till minskningen av specialiserade biarter, förklarar forskarna.

Förändringen oroar

Utvecklingen är oroväckande eftersom många humlearter som specialiserat sig på ärtväxter också minskar i antal och eftersom denna växtfamilj visat sig vara det mest effektiva sättet att minska de negativa effekterna för humlor i städer. Dessutom har vicker- och klöverväxter, som är ärtväxter, visat sig gynna många hotade humlearter. Annars är de flesta humlor så kallade generalister – det vill säga att de samlar pollen från många olika växtarter.

Forskarna menar att deras resultat understryker vikten av att bevara och återställa lämpliga livsmiljöer för pollinerare. Tidigare studier har visat att humlor drabbas hårt av bekämpningsmedel från jordbruket.

Åkerhumlan visade den största förändringen i studien. På 60-talet besökte de ofta vicker- och klöverväxter. I genomgången av åkerhumlornas insamlade pollen 2019 upptäcktes inte ett enda besök på dessa växtarter.

De växter som humlor helst besöker i Sverige har visat sig vara rödklöver, väddklint, mjölkört, oxtunga och blåeld, men en stor variation av växter som blommar under hela sommarhalvåret är viktigt för humlorna. Detta enligt ett examensarbete i miljövetenskap vid Lunds universitet.

Läs även

De mest värdefulla växterna för vildbin
• Guide till Sveriges vanligaste humlor
Klimat­förändringarna gör humlor i osynk med vårblommor
Glyfosat drabbar humlor i det tysta
Enkel insats för biologisk mångfald – humlor bor gärna i halmbalar

Källor: Metabarcoding and Metagenomics och Phys.org

Läs mer

Mer att läsa