Gå till innehållet

Höga temperaturer slår hårt mot fåglar i jordbruksmark

En ny studie från Nordamerika visar att fåglar som lever i områden med träd inte drabbas lika hårt av värmeböljor.

Forskarna vid University of California använde data över fåglarnas häckningar som samlades in i den stora medborgarforskningskampanjen Nestwatch. Sammanlagt hade de information om över 152 000 häckningar av 60 fågelarter under 23 års tid. Dessa data jämfördes sedan med värmeböljor för att se hur fåglarna påverkades.

I jordbrukslandskap var det bara hälften så många fåglar som lyckades med häckningen (minst en unge som lämnade boet) när det blev en värmebölja, jämfört med fåglar i andra områden. Skogslevande fåglar verkade klara sig bättre tack vare skyddande lövverk. Att träd är viktiga för att göra höga temperaturer mer uthärdliga visade sig även på stadsfåglar som inte heller hade lika stora problem under värmeböljor.

– Resultaten tyder på att trädgårdar och parker kan ge viktiga livsmiljöer för fåglar som till viss del är skyddade från klimatpåverkade extremtemperaturer i framtiden, säger Katherine Lauck, en av huvudförfattarna vid University of California.

Trast och svala hårt drabbade

Två av de fågelarter som drabbades värst av värmen var trastfågeln västsialia och trädsvala. Båda är vanliga i jordbruksmark och fick betydligt sämre häckningar när temperaturen blev hög i jordbruksmarken. Det förvånade forskarna något eftersom båda arterna är så kallade generalister, som kan leva i olika miljöer. Dessa arter brukar ofta benämnas som extra anpassningsbara.

Ännu mer hotade av värmen var fåglar som bygger öppna bon och arter som redan minskar i antal. En del av dessa arter fick en 70 procentig minskning i häckningsframgång under extremvärme. Fåglar som bygger bon på skyddade platser, exempelvis i håligheter i träd och i fågelholkar klarar sig bättre.

Plantera träd, placera holkar rätt

Bästa sätten att minska risken för att fåglar drabbas av värmeböljor är samma metod som hjälper folk i städer; plantera mer träd och låt de träd, dungar och skogar som finns stå kvar. Daniel Karp, som lanserade Nestwatch under pandemin, har några ytterligare råd till de jordbrukare som vill underlätta för fåglar:

– Jordbrukare bygger ofta holkar för att locka fåglar till sina gårdar som kan hjälpa till att kontrollera skadeinsekter. Kanske är det vettigt att placera dessa holkar på skuggade platser. De kan också överväga att plantera häckar och bevara inhemsk vegetation för att ge skugga och hjälpa fåglar att stå emot värmen. Att tänka på några av dessa ingrepp kan ha stor betydelse för fåglar framöver.

Läs även

900 personer fler än normalt dog i Englands värmebölja 2019
Minst 10% av världens el går till att kyla ned bostäder
Fler träd avgörande för att kyla ned allt varmare städer
• Massdöd hos pingviner i värmebölja

Källor: University of California och Science

Mer att läsa