Gå till innehållet

Minst 10% av världens el går till att kyla ned bostäder

Trädens skugga kyler effektivt ned städer. Foto: Erik Hansson

Redan 2016 gick ungefär 10 procent av all el till att kyla ned byggnader och inom 30 år kommer air conditioner-marknaden troligen tredubblas. Samtidigt visar studier att fler träd är ”avgörande” för att kyla ned städer.

I takt med att den globala uppvärmningen fortsätter kommer både temperaturen stiga och värmeböljor bli allt vanligare. Samtidigt flyttar allt fler människor in i städer. För att stå ut med värmen köper stadsbor fläktar och air conditioners som aldrig förr. Nyheter om att fläktar tar slut och i dagsläget har 1,6 miljarder hushåll någon form av air conditioner. I Sverige talas det om en tiodubbling av försäljningen på 30 år.

LÄS ÄVEN: • Träd i storstäder sparar miljarder kronor per år i folkhälsokostnader

Sammanlagt stod nedkylningen av bostäder för 10 procent av all världens elanvändning 2016. Sedan dess har alltså både försäljningen fortsatt öka och fler värmerekord slagits. Enligt International Energy Agency kommer det finnas tre gånger så många air conditioners till år 2050.

LÄS ÄVEN: • 4 av 5: mycket viktigt med grön hänsyn i stadsplanering

Samtidigt som världens el allt mer används för att kyla ned våra bostäder kommer forskning som visar att det finns träd och natur är en effektiv metod för att sänka temperaturen i städer och även minska dödligheten. Något vi skrivit om tidigare här på Natursidan.

LÄS ÄVEN: • FN: Grön stadsplanering viktigt redskap

Bara genom att öka ytan som täcks av trädkronor i en stad från 10 till 20 procent så kan temperaturen sänkas med mellan 3 och 8 grader. Det beror dels på skuggan, men också på att vatten avdunstar från växtlighet. Vattnet absorberar värme och får därmed en kylande effekt. Även mindre grönytor som växtlighet på tak och väggar kan göra skillnad. Framför allt om de bildar sammanhållande nätverk av grönytor.

LÄS ÄVEN: • Ny jättestudie: Träd får stadsbor att må bättre

Det räcker inte heller att behålla träd i parker. Träden behövs där folk bor och rör sig. Även om det är bra att plantera ett träd i bostadsområden så ges betydligt större effekt med flera träd. Dessutom tar det tid innan planterade träd är tillräckligt stora för att erbjuda ordentlig skugga. Att bevara befintliga träd är därför ”av största vikt”, enligt Marco Amati och Lauren Rickards vid RMIT University i Melbourne.
– För närvarande byggs många nya hus på grönområden där ett av de första stegen är att avverka befintliga träd för att göra det lättare för byggfordon och bilar att komma fram. Även om några av dessa träd kompenseras senare av trädplantering så kan nettoförlusten, osäkerheten och fördröjningen för de ekologiska tjänster som träden tillhandahåller, vara enorm.

Källor: IEA, Ekot, QZPhysThe Guardian och UNT

Mer att läsa