Gå till innehållet

Fler träd avgörande för att kyla ned allt varmare städer

Träd i Amsterdam som skänker skugga och skapar biologisk mångfald. Foto: FotoDutchOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

Enligt SVTs meteorolog ser sommaren 2019 ut att kunna bli lika varm och torr som förra sommaren. För att möta allt varmare städer och allt fler värmeböljor är fler träd “avgörande” enligt en ny studie.

Enligt SVT-meteorologen Nitzan Cohens preliminära prognos inför sommaren kommer den domineras av högtryck och värme.

LÄS ÄVEN: • Träd i storstäder sparar miljarder kronor per år i folkhälsokostnader

2018 hade juli fler dagar än någonsin med temperaturer över 30 grader. Folkhälsomyndighetens datasammanställning visade att dödligheten ökade under sommaren. I en enkät uppgav en fjärdedel att de haft hälsobesvär på grund av värmen och bland äldre märktes en signifikant överdödlighet under de varma perioderna. Sammanlagt dog 700 personer mer än normalt under sommarens värmebölja. Enligt läkartidningen vet man att ihållande perioder av höga temperaturer kan ge hälsoproblem och ökad dödlighet.

Varmare och fler värmeböljor framöver
I takt med att den globala uppvärmningen fortsätter kommer både temperaturen stiga och värmeböljor bli allt vanligare, men det finns en tydlig metod för att sänka temperaturen i städer och minska dödligheten – behåll natur, anlägg grönytor och plantera fler träd.

LÄS ÄVEN: • 4 av 5: mycket viktigt med grön hänsyn i stadsplanering

Det är enligt Thomas Elmqvist, professor i systemekologi vid Stockholms universitet, ett av de effektivaste sätten att lindra hettan. Bara genom att öka ytan som täcks av trädkronor i en stad från 10 till 20 procent så kan temperaturen sänkas med mellan 3 och 8 grader, säger han till UNT. Det beror dels på skuggan, men också på att vatten avdunstar från växtlighet. Vattnet absorberar värme och får därmed en kylande effekt. Även mindre grönytor som växtlighet på tak och väggar kan göra skillnad. Framför allt om de bildar sammanhållande nätverk av grönytor.

LÄS ÄVEN: • FN: Grön stadsplanering viktigt redskap

Asfalt och betong lagrar värme, metall reflekterar värmen till omgivningen och tät bebyggelse stoppar svalkande vindar och dessutom gör alla fordon städerna ännu varmare. Det behövs grönområden för att sänka temperaturen under sommaren. För att maximera hjälpen från träd behöver dock träden täcka 40 procent av stadens yta, enligt en ny studie som publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences.

LÄS ÄVEN: • Ny jättestudie: Träd får stadsbor att må bättre

Det räcker inte heller att behålla träd i parker. Träden behövs där folk bor och rör sig. Även om det är bra att plantera ett träd i bostadsområden så ges betydligt större effekt med flera träd. Dessutom tar det tid innan planterade träd är tillräckligt stora för att erbjuda ordentlig skugga. Att bevara befintliga träd är därför “av största vikt”, enligt Marco Amati och Lauren Rickards vid RMIT University i Melbourne.
– För närvarande byggs många nya hus på grönområden där ett av de första stegen är att avverka befintliga träd för att göra det lättare för byggfordon och bilar att komma fram. Även om några av dessa träd kompenseras senare av trädplantering så kan nettoförlusten, osäkerheten och fördröjningen för de ekologiska tjänster som träden tillhandahåller, vara enorm.

I en studie från State University i New York 2017 kom forskarna fram till att träden i tio storstäder runt om i världen minskar folkhälsokostnader med över 500 miljoner dollar (över fyra miljarder kronor) varje år. Förutom att hjälpa till med att reglera temperaturen så minskade de utsläppen, risken för översvämningar och lagrar koldioxid.

Källor: Phys, The Guardian och UNT

Mer att läsa