Gå till innehållet

Hård kritik mot paus för miljö­vänligare vattenkraft

Regeringen har nu för fjärde gången skjutit upp miljöanpassningen av vattenkraften. Den här gången med 13 månader, sammanlagt nu med 29 månader. Beslutet får kritik från naturorganisationer och oppositionen.

Den senaste pausen innebär att vattenkraften inte behöver miljöanpassas fram till juli 2025. Regeringen har meddelat att de vill förändra processen, men inte meddelat hur det ska förändras. Det finns dock en oro bland naturorganisationer för att det kommer att innebära att ännu mindre del av vattenkraften kommer att miljöprövas.

Liberalerna berättade inför valet 2022 i Naturskyddsföreningens valenkät att de vill “värna och upprätthålla tempot i miljöanpassningen av vattenkraften”, men Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) vill enligt SVT inte kommentera den nya förhalningen.

100 år gammal miljölag och liten energiförlust

Att miljöanpassa vattenkraften, exempelvis med färre vandringshinder, skulle ge stora fördelar för livet i vattendragen, men innebära en 2,3 procents minskning av den totala elproduktionen. Många av de vattenkraftverk som är aktiva idag har miljöprövats med en lag som är över 100 år gammal. De saknar moderna miljövillkor och har inte beslutats med stöd av miljöbalken.

Den minskade energiproduktionen lyfts ofta som argument för att inte miljöanpassa vattenkraften, men Sportfiskarna har räknat på att förlusten, som uppgår till 1,5 TWh, kommer kompenseras av ökad elproduktionen från vattenkraften till följd av klimatförändringar och effektiviseringar i befintliga kraftverk. Dessa faktorer överstiger tillsammans långt över 3 TWh.

Den klart största majoriteten av energiproduktionen kommer också från ett fåtal kraftverk. Sverige har 2 100 vattenkraftverk i dagsläget, men energiproduktionen kommer till 98 procent från de 255 största vattenkraftverk. Det är dessa kraftverk som står för den så viktiga reglerkraften.

Hotade arter drabbas av paus

Förhalningen av miljöanpassad vattenkraft drabbar också livet i våra vattendrag, inte minst flera hotade arter.

– Våra utrotningshotade arter i åar och älvar håller på att försvinna, vi kan titta på laxen eller ålen som strimlas i turbinerna och vi vet att EU riktar kritik mot Sverige för att inte leva upp till god ekologisk status, säger Karin Lexén, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, till SVT.

Sportfiskarnas generalsekreteraren Sten Frohm, håller med:
– Förhalningen av att förse vattenkraften med moderna miljövillkor innebär bland annat att akut hotade arter som flodpärlmussla och ål går en osäker framtid till mötes och att fiskar som lax och öring hindras i sin vandring till lekplatser.

Riskerar böter

Regeringen har givit Havs- och vattenmyndigheten, HaV, rätt att tolka vattendirektivets bestämmelser och enligt myndigheten går det att “genomföra ekonomiskt rimliga åtgärder för att möjliggöra fiskvandring , särskilt med det omfattande stödet från Vattenkraftens miljöfond”.

Naturskyddsföreningen har tidigare påpekat att Sverige i dagsläget bryter mot EU:s lagar och regler kring vattendirektivet, och riskerar EU-böter på grund av regeringens agerande.

Källor: SVT, Älvräddarna och Sportfiskarna

Mer att läsa