Gå till innehållet

EU:s nya bioenergi­direktiv “ett hot mot naturen”

I korta ordalag kan man säga att skogsindustrin vann kampen om att påverka EU:s politiker. Att bränna träd som biobränsle kommer klassas som förnyelsebar energi och medlemsländerna får själva bestämma hur "gammal skog" definieras. Dessutom öppnas det upp för fler vattenkraftverk. Flera naturföreningar menar att direktivet kan bli ett hårt slag mot Europas skogar och floder.

I veckan kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU-rådet överens om ett nytt direktiv om förnybar energi i unionen. Det kallas REDIII och medan Skogsindustrierna och Centerpartiet uttryckte lättnad i en artikel hos DN, kom det hård kritik från europeiska naturorganisationer. De välkomnar förvisso satsningen på förnybar energi, men menar att direktivet är utformat på ett sätt som öppnar upp för förstörelse av vår natur.

– Ett högre mål för förnybar energi, men ett mål som medlemsstaterna kan uppnå genom att bränna fler träd och dämma upp de få återstående floder som inte redan är täppta av vattenkraft, är recept för en katastrof. Snabbare tillstånd, vilket är viktigt, riskerar nu att uppnås på ett sätt som äventyrar naturen och den biologiska mångfalden – två viktiga allierade i kampen mot klimatförändringarna, säger Alex Mason, chef för klimat- och energifrågor på WWF Europa.

WWF EU anser att det förhöjda målet för förnyelsebar energi på 42,5 procent till 2030 riskerar bli en “trojansk häst” om det inte uppnås med hjälp av vind- och solkraft. Om det istället är ökat uttag från skogen som ska täcka upp det ökade energibehovet så kommer utsläppen öka de närmaste årtionden. Detta eftersom stora mängder lagrad kol kommer brännas upp och det kommer ta många årtionden innan den uppväxande skogen åter lagrat motsvarande utsläpp. Dessutom är bevarade skogar ett av de effektivaste sätten att suga upp mer koldioxid ur atmosfären.

“Påskyndar klimatförändringar i klimatåtgärdernas namn”

Förhandlingarna lyckades inte ens enas om ett tak för hur mycket trädstammar som får eldas upp och samtidigt kallas “förnyelsebart”. Direktivet har förvisso klassat gamla skogar som “förbjudet område” för bioenergiproduktion, men det är upp till medlemsländerna själva att bestämma vad som menas med gammal skog. Naturorganisationer oroar sig nu för att det i stort sett blir fritt fram att omvandla hela skogar till biobränsle istället för långvariga produkter.

– EU hade en möjlighet att begränsa mängden primär vedartad biomassa som kan betraktas som förnybar energi och därmed sätta stopp för skandalen att bränna allt fler träd som energi. Men trots alla vetenskapliga bevis, godkände förhandlarna istället en ståndpunkt som kommer att påskynda klimatförändringarna i klimatåtgärdernas namn! Detta garanterar att bioenergifrågan kommer att förbli ett öppet sår och att ytterligare reformer är oundvikliga, säger Juliette Lunel, ansvarig för klimat- och markanvändningspolitik på WWF Europa.

Naturföreningen Fern skriver att resultatet är smärtsamt långt ifrån “klimatkrisens krassa verklighet” och kommer att “fortsätta få fruktansvärda konsekvenser för skogarna, vilket kommer att leda till ökad klimatförstöring och förstörelse av naturen”. Martin Pigeon, kampanjansvarig för skogs- och klimatfrågor på Fern, liknar det vid en färd i hög hastighet mot ett stup.

– När du kör i hög fart mot en klippa och är nära kanten kan du inte räddas om du bara sänker hastigheten en aning. Direktivet om förnybar energi kommer att fortsätta att belöna energibolagen för att bränna miljontals träd. Skogarna är vår bästa chans att absorbera koldioxid, så dagens beslut kommer att fortsätta att förvärra krisen för klimatet och den biologiska mångfalden, skada människors hälsa och aktivt underminera EU:s klimatambitioner – allt på skattebetalarnas bekostnad.

Även Europas floder hotas

Det är inte bara skogarna som hotas. Trots protester från över 130 organisationer blir det fritt fram för mer vattenkraft i Europas redan hårt exploaterade floder. Enligt WWF:s Living Planet Report 2022 har vandrande sötvattensfiskar minskat med 93 procent i Europa de senaste 50 åren och vattenkraftverksdammar är en av huvudanledningarna.

Svenska Älvräddarna är också oroliga, inte minst på grund av hur en majoritet av svenska politiker agerat:

– Sverige har redan antagit regler för miljöanpassningen av svensk vattenkraft som innebär en total kapitulation för de ekonomiska intressena inom storskalig vattenkraft. I princip alla stora utbyggda älvar ska efter decennier av påstådd miljöanpassning se ut och vara i samma bedrövliga tillstånd som idag. Nu ser det ut som att den paus som regeringen beordrat av miljöanpassningarna främst är till för att även den småskaliga vattenkraften ska få samma undantagsregler som den storskaliga. Detta är förstås fullständigt huvudlöst, sett ur ett miljöperspektiv där elbehov, biomångfalden och naturmiljön balanseras, skriver Christer Borg, generalsekreterare Älvräddarnas Samorganisation.

Läs även

Regeringen och skogsindustrin marknadsför ohållbart skogsbruk i EU
12 organisationer i bioenergiprotest: Vetenskap ignoreras
Internationella miljö­organisationer riktar hård kritik mot Sveriges ordförandeskap i EU
“Sverige hotar Europas biologiska mångfald”

Källor: WWF EU, Älvräddarna och Fern

Mer att läsa