Gå till innehållet

12 organisationer i bioenergiprotest: Vetenskap ignoreras

Träpellets är ett exempel på fast biobränsle. Foto: Amaza, CC0.

I januari skickade energiministern i Sverige och elva andra europeiska länder brev till EU-kommissionen för att poängtera vikten av bioenergi för klimat- och energimålen. Nu skickar organisationer från samma länder ett gemensamt brev till EU där de hänvisar till “vetenskapliga bevis som tydligt ignorerats av energiministrarna”.

Huruvida bioenergi, och då specifikt från skogar, ska räknas som förnyelsebar energi har länge varit en het fråga. Förespråkarna menar att det är bättre än fossila bränslen och att det är nödvändigt att använda bioenergi som en del av övergången till mer hållbara energislag. Kritikerna menar att det är en farlig återvändsgränd och att det kommer öka avverkningarna ytterligare eftersom skogarna inte räcker till för att mätta energibehovet.

2018 skrev 123 organisationer, däribland Greenpeace, Leonardo DiCaprio Foundation, BirdLife International, Skydda Skogen och mängder av lokala föreningar i över 30 länder att skogsbaserad bioenergi är en falsk lösning på klimatförändringarna.

Sedan dess har kampen fortsatt och nyligen skickade flera skogsrika länders energiminstrar, däribland Sverige, brev till EU-kommissionen för att lyfta vikten av bioenergi för att vi ska kunna nå klimat- och energimålen. Brevet har nu fått kritik från tolv naturorganisationer i samma länder.

– Förbränning av skogsbiomassa för att skapa energi är inte i linje med EU:s utsläppsminskningsmål. Vi måste minska våra utsläpp och samtidigt öka skogens kolsänkor. Förbränning av skogsbiomassa gör motsatsen: under de kommande decennierna kommer det att öka utsläppen och minska skogens kolsänkor, skriver organisationerna i sitt öppna brev.

För långsam förnybar resurs

En av dem är svenska Skydda skogen och föreningens projektledare och internationell koordinator, Lina Burnelius, hänvisar till flera rapporter och studier som motsäger idén om att våra skogar ska brännas som bioenergi.

– I Konjunkturinstitutets senaste miljöekonomiska rapport framgår att skogens förmåga att binda kol måste få större inflytande över klimatpolitiken. Enligt KI medför det “större samhällsnytta att låta skogen stå kvar och binda kol än att avverka och använda materialet till den gröna omställningen, däribland biobränsle, om klimatmålen ska uppnås”. 

Förespråkarna av bioenergi från skogen menar att det är en förnybar resurs eftersom träden växer upp igen. Men det tar årtionden innan träden lagrat lika mycket kol som avverkningen orsakat. Det framgår av JRC-rapporten, som organisationerna hänvisar till. 

– Dessutom undergräver förbränning av skoglig biomassa EU:s mål för biologisk mångfald och skadar människors hälsa, och bidrar till mer luftföroreningar än vägtransportsektorn, skriver Lina Burnelius. 

Organisationerna hänvisar till att ungefär hälften av det som avverkas i dagsläget förbränns som energi, men att förbränningen kommer öka med 50 procent enligt de föreslagna “hållbarhetskriterierna” i EU:s Renewable Energy Directive (RED).

I det öppna brevet går föreningarna också igenom hur deras länders skogspolitik påverkar skogarna

Bulgarien förbränner över 60 procent av de avverkade träden samtidigt som EU stämmer landet för att de inte uppnår luftkvalitetsmålen.

Estland ökar takten av kalhyggesbruk i sina gamla skogar och ska granskas av EU-kommissionen för avverkningar i Natura 2000-områden.

Finland förlorar årligen en procent av sina få kvarvarande skogar med höga naturvärden och 58 procent av de avverkade träden bränns som bioenergi.

Ungern:
– Vi är verkligen oroade över den sannolikt ökande förbränningen av primär skogsbiomassa som en omotiverad förnybar energikälla, eftersom våra skogar i Ungern inte är i gott skick. Trycket från bioenergisektorn kommer sannolikt att förvärra situationen, säger Zoltan Kun, Friends of Fertö Lake Association.

I Lettland är skogsavverkningen nu högre än på 20 år och 80 procent av avverkningarna blir till kalhyggen. Även här driver efterfrågan på biomassa på för ökad avverkning.

Polens konsumtion av bioenergi från skogen har ökat med i snitt 70 procent per år de senaste 15 åren och ytterligare intensifiering förväntas de kommande tio åren.

I Sverige står skogsindustrin, inklusive pappersindustrin, för mer utsläpp av koldioxid än alla andra industrier och trafiken gör tillsammans, enligt forskare från Umeå universitet. Samtidigt har 14 av 15 skogsnaturtyper i EU:s habitatdirektiv “dålig eller otillfredsställande kvalitet” i Sverige och Skogsstyrelsen bedömer att trenden för miljötillståndet i skogen är negativ.

– Att EU:s politik ska ge ersättning för skogar avverkas och bränns som energi är djupt kontraproduktivt. Vi ber därför att skogsbiomassa ska undantas från direktivet om förnybar energi. Det är dags att sätta skog, klimat och människor först, skriver de tolv föreningarna från Estland, Polen, Bulgarien, Finland, Ungern, Slovenien och Sverige.

Mer att läsa