Gå till innehållet

40 forskare: Skogarnas betydelse för klimatet har förbisetts

Stadsnära skog i Stockholmstrakten. Foto: Erik Hansson

Att stoppa den globala skogsavverkningen har lika stor betydelse för klimatet som att minska våra utsläpp, skriver 40 forskare från fem länder. Skogarnas stora betydelse för klimatet har förbisetts av världens regeringar.

Att skydda och restaurera skog kan minska växthusgasutsläpp med 18% till 2030. Om vi gör det har vi större chans att undvika 1,5 graders uppvärmning, skriver forskarna. Men om världens skogar avverkas så kommer tre biljoner ton koldioxid frigöras i atmosfären och det är mer än vad som finns låst i de globala reserverna av olja, kol och gas. I ett uttalande skriver forskarna:

– Vi måste skydda och bevara de kvarvarande naturskogarna som finns på planeten för att undgå farlig klimatförändring. Världens skogar måste fortsätta att ge de tjänster som är kritiska för planetens välbefinnande.

LÄS ÄVEN: • Träd fortsätter lagra mer och mer kol ju äldre de blir

Uttalandet kommer som en reaktion inför nästa vecka då FNs klimatpanel, IPCC, samlas i Sydkorea. Under mötet ska en rapport släppas om hur världen ska kunna begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, ett mål som antogs vid Parisavtalet 2015.

LÄS ÄVEN: • Orörd natur är effektivare än bioenergi i kampen mot klimatkrisen

Forskarnas förväntningar är att rapporten kommer att fokusera på förändringar i vårt energisystem och på nya tekniker, inte på skog.
– Vårt budskap är enkelt: Vår planets framtida klimat är beroende av hur det går för världens skogar.

LÄS ÄVEN: • EUs biobränsledirektiv kan orsaka katastrofal skogsskövling och ökade utsläpp

Träd och vegetation upptar i dagsläget en fjärdedel av den koldioxid som människor släpper ut i atmosfären. Stora områden med tropiska skogar som lagrar mängder av kol avverkas fortfarande i Amazonas, i Centralafrika och i Indonesien. Den boreala naturskog som finns kvar på norra halvklotet och som är en viktig kolsänka, avverkas också i rask takt.

– Skogsfrågan är ofta bortglömd och jag tror inte att IPCC-rapporten kommer att belysa den. Vi tar skogen för givet men vi förlorar mer skog för varje år, vilket betyder att kolsänkor försvinner, säger Deborah Lawrence, professor i miljövetenskap på University of Virginia och en av dem som skrivit under uttalandet.

LÄS ÄVEN: • Så mycket skog avverkades i Sverige 2017

Hon säger att i Amazonas har avskogningen hejdats men det har inte skett någon annanstans i världen, tvärtom. Den kommande rapporten från IPCC förväntas förespråka nya oprövade tekniker för att lagra koldioxid, som BECCS. Hon menar att risken finns att stora områden med regnskog måste fällas för att ge plats för plantager för bioenergi framöver.

– Det krossar mitt hjärta att tänka på att vi förlorar hälften av jordens tropiska skog till plantager. Det är skrämmande att vi offrar den biologiska mångfalden för att avstyra klimatförändringen.

Utsikterna för världen att hålla sig under 1,5 graders uppvärmning är mycket dåliga, enligt FNs klimatpanel. En av författarna till FNs kommande klimatrapport sa nyligen i en intervju att ”vi inte ens är i närheten av att vara på rätt väg”.

Källa: Guardian

Mer att läsa