Gå till innehållet

Dåligt år för landets kungsörnar

Årets häckningsresultat för Sveriges kungsörnar var ett av de sämsta de senaste tio åren, men det finns ljusglimtar i landet.

Medan det har konstaterats rekordmånga kungsörnar på Gotland så är läget i övriga landet betydligt värre. Sammanlagt registrerades 166 lyckade häckningar i hela Sverige 2023. Der är det sämsta resultatet sedan 2018 och en kraftig försämring gentemot snittet på över 241 lyckade häckningar de senaste fyra åren. Dalarnas 3,5 lyckade häckningar (ett revir delas med ett annat landskap) var det sämsta resultatet någonsin.

Troligen dåligt väder- och bytesår

Flest lyckade häckningar skedde i Norrbottens (50), Gotlands (36), och Västerbottens län (29). Förutom Gotland är även Västra Götalands län en fortsatt glädjande historia. Den första häckningen i modern tid konstaterades där 2021 och sedan dess har kungsörnarna fått ungar på vingarna varje år.

– Vädret var troligen den största bidragande faktorn till det dåliga häckningsutfallet i vissa delar av landet. I Dalarna, Värmland, Västernorrland och Jämtland kom mellan 20 och 70 cm snö i slutet på april. Även tillgången på föda spelar roll. Förra året kom rapporter om att det var extremt dåligt med sork och andra bytesdjur i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland, säger Jessica Åsbrink vid Naturhistoriska riksmuseet, koordinator för kungsörnsinventeringen i Sveríge.

Ser man lite längre tillbaka i tiden så har kungsörnarna i landet haft många ännu sämre år på 2000-talet. Sedan 2006 har sex år varit sämre än 2023 och vid två tillfällen, 2006 och 2009, var det till och med under 100 lyckade häckningar i landet. Sedan 2006 har det genomsnittliga antalet konstaterade lyckade häckningar varit 187 per år.

Antalet revir och lyckade häckningar av kungsörn i Sverige

En del revir delas med Norge. Därav att det kan vara decimaler.

ÅrtalBesatta revirLyckade häckningar
200637395
2007459220
2008463221
200941391
2010499135
2011485235
2012467158
2013439125
2014480192
2015505232
2016450157
2017464205
2018466166
2019503266
2020478245,5
2021501,5200.5
2022545254,5
2023498,5166
Källa: Naturhistoriska riksmuseet

Enligt regeringens proposition om ”En hållbar rovdjursförvaltning” är målet för kungsörnspopulationen i Sverige minst 150 lyckade häckningar varje år. Detta har uppnåtts i tio års tid.

– Kunskapen om hur många kungsörnar som finns i Sverige och var de häckar spelar stor roll bland annat i ärenden som handlar om till exempel skogsavverkning och planering av vindkraftparker. Det ger också ett underlag för den ersättning som samebyar får för förekomst av stora rovdjur, säger Jessica Åsbrink.

Källor: Naturhistoriska riksmuseet och rapporten

Mer att läsa