Gå till innehållet

Kungsörnar häckar i Västra Götaland – “helt fantastiskt”

Kungsörnar har lyckats med häckningen två år i rad i Västra Götalands län. Det ses som “en riktig skräll”.

Innan 2021 hade det inte upptäckts några lyckade häckningar i länet.

– Jag tycker att det är helt fantastiskt. Det fanns inga fynd av häckande kungsörn i hela Västra Götalands län. Så det var ju en riktig skräll, säger Claes-Göran Ahlgren, ordförande i den ideella föreningen Örn-72 till P4 Väst.

Den lyckade häckningen i år skedde utanför Ulricehamn i ett konstgjort bo som föreningen Örn-72 fått tillstånd att sätta upp i en hög tall. Ett exempel på ett lyckat naturvårdsarbete.

Framgången är av stor betydelse med tanke på att kungsörnen har en relativt liten population i Sverige. Under 2021 var det bara ungefär 200 häckande par som fick ut ungar, enligt Naturhistoriska riksmuseet.

Kungsörn är rödlistad som “nära hotad” i Sverige. Två av de största hoten är kollisioner med tåg och blyförgiftning. Dessutom anser SLU Artdatabanken att lämpliga boträd kan bli en begränsande faktor de kommande åren. Kungsörnar behöver grova träd eller klippstup för att häcka, men uppenbarligen kan även konstgjorda boplattformar vara ett alternativ.

Läs även

Se skillnad på havsörn och kungsörn
Örnar hårt utsatta för slaktrester med bly
Kungsörn flög 18 mil på ett dygn
Hård kritik mot att inget görs mot kungsörnens största hot

Källor: Aftonbladet och Inventering av kungsörn 2021

Mer att läsa