Gå till innehållet

Omfattande blyförgiftning hos örnar

Bly

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi

En ny stor studie från USA visar att blyförgiftning är ett hot mot landets örnar.

Forskarna bakom studien har under åtta års tid undersökt 1 210 örnar från 38 delstater i USA. De fann att nästan hälften av fåglarna utsatts för upprepad kontakt med bly och att det drabbar örnarnas reproduktionsförmåga. För den vithövdade havsörnen innebär blyförgiftningen en försämring av populationstillväxten på 3,8 procent per år och för landets kungsörnar blir det nästan 1 procent färre kungsörnar som överlever årligen på grund av att de får i sig bly.

– Studiens uträkning visar att bly minskar populationstillväxten för båda dessa skyddade arter. Det påverkar inte vithövdad havsörn lika mycket eftersom de ökat i antal med 10 procent per år över hela USA. Däremot är kungsörnens population inte lika stabil, och all ytterligare dödlighet kan tippa den mot en nedgång, säger Brian Millsap, US Fish and Wildlife Service National Raptor Coordinator och medförfattare till studien.

Forskarna fann också att blyförgiftningen var vanligare under vintern när fåglarna ofta äter av djur som skjutits med blyammunition, vilket fortfarande är tillåtet i USA. Det var också vanligare att äldre fåglar hade högre nivåer eftersom risken ökar med åldern att de utsatts för blyförgiftning vid flera tillfällen.

I dagsläget är det i Sverige i stort sett bara förbjudet med blyhagel vid jakt på våtmarker eller över grunda delar av öppet vatten, men 2023 utvidgas gränsen till 100 meter från en våtmark. I Norden kämpar bland andra Norsk Ornitologisk Forening, BirdLife Sverige, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF för ett totalt blyförbud i jaktammunition.

– En orsak till vår absoluta inställning är att många djur, inte minst fåglar, skadeskjuts och sedan (av)lider av blyförgiftning. En annan anledning är att en ansenlig mängd djur, eller delar av djur, som fällts med blyammunition lämnas kvar i naturen och sedermera blir uppätna av andra djur och fåglar, med blyförgiftning som följd. Vidare är hönsfåglar och andra landlevande fåglar utsatta genom direkt intag av blyhagel. Bly utgör också hälsorisker för människor när det frigörs i vatten. Verksamheter som bidrar till att gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus för bly riskerar att överskridas får inte tillåtas, skrev de svenska föreningarna i ett gemensamt brev till vår landsbygdsminister och miljöminister 2017.

Källor: US Geological Survey och Science

Mer att läsa