Gå till innehållet

Enkel metod minskar dödlighet hos kungsörn

Kollisioner med människoskapade föremål – så skulle man kunna sammanfatta de största hoten mot kungsörnen. Det finns dock en relativt enkel metod för att minska risken.

Ett av de människoskapade föremålen som hotar kungsörnen är dåligt placerade vindkraftverk. I USA finns uträkningar som visar att vindkraftparker dödar upp till tre kungsörnar varje år. Ett annat av dessa föremål är tåg. Runt 40 procent av alla kungsörnar som dör i Sverige dödas av tåg.

Båda dessa hot kan dock minskas med samma metod – att snabbt ta bort kadaver från området. Upp till sju kungsörnar per år kan räddas i countyn i USA enligt en ny studie från Emory university, University of Minnesota, HawkWatch International och Renewable Energy Wildlife Institute. Tricket är att så fort som möjligt ta bort andra djur som förolyckas av tåg, bilar eller vindkraftverk. Kungsörnarna har lärt sig att det ofta går att hitta skadade eller döda djur längs vägar eller vid vindkraftverk och lockas då dit. Väl på plats ökar risken för att rovfågeln själv kolliderar med tåg, bilar eller vindsnurrornas blad.

Varje kadaver som flyttas kan rädda kungsörn

Forskarna gjorde studien genom att samla in data som hur många kungsörnar som lever i närheten, hur stora de trafikdödade djuren är och hur mycket trafik som rör sig på vägarna. Dessutom kunde de med hjälp av övervakningskameror utvärdera hur länge kungsörnarna i snitt satt vid ett kadaver. I snitt visade modellen att en kungsörn om året kan räddas för vart fjärde trafikdödat större djur som snabbt tas bort från vägarna.

– Vi samlar grundläggande information om kungsörnens ekologi i människans tidsålder och utvecklar ett ramverk som kan förutsäga hur vi ska skydda dem. I takt med att vindkraften fortsätter att växa kommer det sannolikt att behövas fler begränsningar. Vårt mål är att tillhandahålla vetenskapliga bevis för metoder som kan bidra till att uppnå en netto noll-förlust av kungsörnar från vindkraftsanläggningar, säger Eric Lonsdorf, vid Emory University.

Andra hot mot kungsörnar, förutom trafik och vindkraftverk, är illegal jakt, elstötar från elledningar och blyförgiftning från att ha ätit djur skjutna med blykulor.

Läs även

Hård kritik mot att inget görs mot kungsörnens största hot
Färre fåglar kolliderar med målade vindkraftverk
Energibolag döms till böter och att ta större hänsyn till fåglar
Klart för stor vindkraftpark till havs – hur påverkas fåglar?

Källor: Emory university och Journal of Wildlife Management

Mer att läsa