Gå till innehållet

Energibolag döms till böter och att ta större hänsyn till fåglar

Vindkraftverk och havsörn. Foto: Erik Hansson

Energibolaget ESI Energy byggde mot inrådan vindkraftverk i olämpligt område. Nu har företaget dömts till böter och krav på att minska antalet kollisioner.

Sammanlagt 150 örnar har dödats av ESI Energys vindkraftverk i USA sedan 2012. Framför allt kungsörnar, men även vithövdade havsörnar. Nu har bolaget gått med på en förlikning där det ska betala nästan 300 000 kronor varje gång en örn dödas eller skadas i framtiden. Dessutom döms det till böter på ungefär 80 miljoner kronor, samt att spendera nästan 270 miljoner kronor på att förhindra fler dödsfall framöver.

Företaget varnades innan det byggde vindkraftverken att placeringen skulle innebära att många fåglar dödades eftersom det finns “ovanligt” många kungsörnsbon i närheten, men ESI fortsatte med byggplanerna och ignorerade dessutom råd från myndigheterna om hur antalet dödsfall skulle kunna minimeras.

– Under mer än ett decennium har ESI brutit mot lagar om vilda djur och växter genom att döda örnar utan att få eller ens söka nödvändiga tillstånd, säger Todd Kim, biträdande justitieminister vid justitiedepartementets avdelning för miljö och naturresurser, i ett uttalande.

En av insatserna för att minska risken för kollisioner som företaget nu tvingas genomföra är att stänga ner vindkraftverken när det är hög risk för örnar i närheten.

Källor: The Guardian, NPR och Washington Post

Mer att läsa