Gå till innehållet

Klart för stor vindkraftpark till havs – hur påverkas fåglar?

Havsbaserad vindkraft. Foto: Kim Hansen, CC BY-SA 3.0

Regeringen har godkänt Vattenfalls ansökan för 40 till 50 vindkraftsturbiner med en total effekt som räcker till ungefär en femtedel av Skånes elbehov. Birdlife Sverige är inte förvånade, men bekymrade.

– Med regeringens beslut idag tar vi ytterligare viktiga steg för att växla upp vår gröna industriella revolution. Regeringen stärker Sverige genom att snabbare bryta beroendet av fossila bränslen, bygga ut vår energiproduktion och skynda på den gröna industriella revolutionen, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Vindkraftparken ska ligga ute i havet, tre mil söder om Trelleborg, och beräknas ge en årsproduktionen omkring 2,6 TWh när produktionen kommer igång 2028 enligt Vattenfall. I området, som kallas Kriegers flak, finns redan vindkraftparker på den danska och tyska sidan av Kriegers Flak.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att vindkraft långt ute till havs generellt varken hörs eller syns från land och ger “en mindre påverkan på motstående intressen och en jämnare elproduktion”.

Tio flaskhalsar i Östersjön
Men ett “motstående intresse” som kan påverkas till havs är fåglar. Många sjöfåglar rör sig till havs och flyttande fåglar flyger över Östersjön. Förutom att rotorbladen kan utgöra ett hot på grund av sin storlek så kan också deras blinkande lampor locka till sig fåglar under flytten. Men hur stor påverkan är, beror på platsen. Vissa områden är känsligare än andra. Enligt en studie från Umeå universitet på flyttande rovfåglar så finns det framför allt tio flaskhalsar i Norden där många rovfåglar passerar. De flesta är i sydvästra Sverige, men även vid Ölands södra udde, Stockholms södra skärgård, Norra kvarken i Bottenviken och vid Åland.

– Det faktum att flaskhalsarna nyttjas av den mer erfarna, reproduktiva, delen av rovfågelspopulationerna är ett mycket tungt vägande skäl att lämna dessa landskapsavsnitt fria från störande höga konstruktioner som exempelvis vindkraftsanläggningar och kraftledningar, skriver forskarna i sin slutsats.

Tre mil söder om Trelleborg, där Kriegers flak ligger, ser dock inte ut att vara ett högriskområde för rovfåglar enligt studiens kartor. Men det finns andra fåglar som kan tänkas påverkas.

Birdlife Sverige: nattsträckande fåglar ignoreras
Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige, som länge arbetat med vindkraftsfrågor säger att regeringens klartecken var väntat, “inte minst i skenet av den omfattande satsningen som lanserats på havsbaserad vindkraft”.
– Jag konstaterar att man bortser från påverkan på alfågel men förelägger Vattenfall om att undersöka påverkan på sträckande tranor och rödlistade rovfåglar. Mest bekymrad är jag emellertid över det faktum att regeringen inte verkar ta problematiken med nattsträckande fåglar på allvar, trots brevet vi skickade för två månader sen, men ännu inte fått något svar på.

I brevet skriver Birdlife Sverige att man tidigare varit ”försiktigt positiva” till havsbaserad vindkraft som ett sätt att minska vårt beroende av fossila bränslen, men att de nu oroas över att den enorma utbyggnaden riskerar att få stora konsekvenser för fågellivet.

– Den potentiellt största risken med ett stort antal vindkraftverk som placeras i den omfattande flyttfågelled som Östersjön utgör bedömer vi vara den så kallade ”fyrproblematiken”, det vill säga att stora mängder nattflyttande fåglar under vissa väderomständigheter attraheras till och kolliderar med upplysta konstruktioner. I extrema fall kan tusentals fåglar dödas vid en enskild byggnad under en natt, skriver föreningen i sitt brev och tar även upp att de vill se direktiv om studier för att kunna ta fram riktlinjer som minskar risken för masskollisioner.

Samtidigt som det finns ett stort behov av förnyelsebar el och att fasa ut fossila bränslen så får många vindkraftparker avslag i Sverige. Mellan 2014 och 2019 avslogs 46 procent av alla planerade vindkraftverk. Den vanligaste anledningen var att kommunerna sa nej (20 %). Artskyddsfrågor stod för 9 procent av avslagen för vindkraftverk, enligt Energimyndigheten.

Avgörande med skyddsåtgärder
Det behövs fler vindkraftparker, men frågan är var de ska ligga. Birdlife Sveriges generella hållning är att Europa och Östersjön sannolikt måste acceptera en betydande utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

– Men det är HELT avgörande för oss att man verkligen ser till att vidta nödvändiga skyddsåtgärder, som automatisk nedstängning vid väder- och sträckomständigheter som indikerar risk för omfattande kollisioner. Viktiga födosöksområden för sjöfåglar samt de mest uppenbara sträcklederna ska generellt undantas från vindkraftsutbyggnad, säger Daniel Bengtsson.

Källor: Regeringen.se, Vattenfall och Birdlife Sverige

Mer att läsa