Gå till innehållet

Hård kritik mot att inget görs mot kungsörnens största hot

Kungsörn. Foto: Zsombor Károlyi 

Runt 40 procent av alla kungsörnar som dör i Sverige dödas av tåg. Det har Kungsörn Sverige påpekat i tio års tid, men ingenting har hänt, trots förslag på åtgärder.

Just nu ligger det fyra döda kungsörnar i frysen hos polisen i Skellefteå. Alla har blivit påkörda av tåg. Det är ingen unik händelse. Av 226 döda kungsörnar under åren 1993-2009 dog 93 efter kollision med tåg. Det är den överlägset vanligaste dödsorsaken för kungsörnar i Sverige.

Kungsörn Sverige menar att Trafikverket sedan lång tid tillbaka har kunskap om att tågen årligen kör på vilt som
går längs banvallen eftersom det är lättare att vandra där under snörika vintrar. Bara i år har hundratals renar dödats av tåget. När det sedan ligger kvar kadaver vid banvallen lockar det till sig rovfåglar och rovdjur som kungsörn, havsörn, duvhök, lo, varg och järv, som i sin tur riskerar att bli påkörda.

LÄS ÄVEN: • 2017 var ett ”ganska bra” år för landets kungsörnar

För kungsörnen syns det tydligt i statistiken att det är under vinterhalvåret som problemet är som störst. 79 procent av alla kollisioner med tåg sker under månaderna november till februari. Extra allvarligt är att det oftast är de äldre fåglarna som drabbas. De är kvar i vinterkvarteren för att hävda revir medan ungfåglarna flyger söderut. Eftersom kungsörnar inte blir könsmogna förrän vid 3-5 års ålder och sällan lyckas med häckningen förrän efter ytterligare något år kan äldre individers dödsfall slå hårt mot populationen.

Även det visar sig i statistiken. I snitt får kungsörnen allt färre ungar i Sverige. Från 0,5 ungar per besatt revir till 0,4 ungar per par under 2000-talet.

– Kungsörn Sverige finner det orimligt att denna stora mängd könsmogna kungsörnar årligen dödas av tåg och vi kräver därför att åtgärder måste vidtagas från verksamhetsutövaren. Naturvårdsverket måste nu i sitt tillsynsansvar gentemot Trafikverket ställa krav på att Trafikverket följer Miljöbalkens hänsynsregler, skriver föreningen i ett uttalande som skickats till Miljö- och Energidepartementet och Näringsdepartementet.

Trafikverket har lovat rennäringen att bygga klart viltstängsel längs med malmbanan där det dödats 200 renar bara i vinter, men Kungsörn Sverige vill ha fler åtgärder.

Föreningen vill att det ska ställas krav på verksamhetsutövaren att det bland annat ska byggas fler ekodukter eller andra faunapassager, uppföra och underhålla fungerande viltstängsel, förkorta tiden som det ligger kadaver vid järnvägarna med jourberedskap även under helger, samt att Trafikverket gör iordning utfodringsplatser åt kungsörnar i norra Sverige under vintern på lämpliga avstånd från järnvägsnätet.

Källor: Ångermanlands Ornitologiska Förening och Kungsörn Sveriges brev (pdf)

Mer att läsa