Gå till innehållet

Rekord i kungsörns­revir 2022

Det verkar gå bra för kungsörnarna i Sverige. En ny rapport visar att det slagits rekord i antalet besatta revir.

2022 års kungsörnsinventering konstaterar att det var 250 lyckade häckningar i hela landet. Det är det näst högsta antalet hittills. 2019 års 271 lyckade häckningar står sig fortfarande som rekord, åtminstone de senaste 20 åren. Läs mer om hur inventeringen går till hos Naturhistoriska riksmuseet.

Det har satts upp ett nationellt mål om 150 lyckade häckningar för kungsörn och det har överskridits under 13 av de 17 senaste åren. Snittet har legat på 188 lyckade häckningar. 2022 blev det fjärde året i rad med fler än 200 lyckade häckningar.

Antalet “besatta” revir (544,5) var rekordhögt 2022. Ett revir räknas, enligt Naturvårdsverket, som besatt om något av följande kriterier uppfylls: parning, ruvning, bytesöverlämning, ägg eller äggrester observerats, levande eller döda årsungar observerats eller boet byggts på med färskt bomaterial. Det är med andra ord någon sorts häckningsförsök. Kungsörnar häckar inte varje år.

Kungsörn i 17 län – flest i norr

Ett annat glädjande besked är att kungsörn sedan 2021 häckar i Västra Götalands län och i fjol lyckades med häckningen. Det innebär att kungsörnsrevir har registrerats i 17 av Sveriges 21 län. Flest kungsörnar finns dock i de alpina och nordligt boreala regionerna. 86 procent av de kända reviren finns i de sex nordliga länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg och Dalarna. I södra Sverige är det Gotland som har flest revir med hela 77 stycken, vilket räknas som världens tätaste bestånd.

Rapporten om 2022 års kungsörnsinventering är skriven av Jessica Åsbrink, nationell koordinator för björn- och kungsörnsinventering på Naturhistoriska riksmuseet. Hon konstaterar att det trots de positiva resultaten inte finns någon statistiskt säkerställd trend över tid för antalet lyckade häckningar på nationell nivå. Däremot går det att urskilja positiva, tydliga trender i Västernorrland, Dalarna och Gävleborgs län.

Den sammanlagda populationen av kungsörnar i Sverige 2022 uppskattas till 1 721 individer och beräknas än så länge på att det finns i snitt 3,16 kungsörnar per besatt revir. Men metoden är baserad på norska kungsörnsrevir och det är inte helt säkert att den kan tillämpas på svenska förhållanden.

Läs även

Se skillnad på havsörn och kungsörn
• Kungsörnar häckar i Västra Götaland – “helt fantastiskt”
Örnar hårt utsatta för slaktrester med bly
Kungsörn flög 18 mil på ett dygn
Hård kritik mot att inget görs mot kungsörnens största hot

Källa: Naturhistoriska riksmuseet

Mer att läsa