Gå till innehållet

Bästa kungsörnsåret på 20 år i Sverige

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

271 lyckade häckningar blev årets resultat för landets kungsörnar. Det är det bästa resultatet på 20 år, rapporterar P4 Norrbotten.

I Norrbotten skedde 68 lyckade häckningar och det har gått extra bra för kungsörnarna som häckat i skogslandet. Det beror på att det två år i rad varit gynnsamt väder under den känsliga ruvningstiden, samt att det funnits gott om byten, så som skogsfågel och hare.

Hoten mot kungsörn består framför allt av tåg- och bilolyckor, samt viss illegal jakt och blyförgiftning.

Kungsörn Sverige har i tio års tid påpekat att runt 40 procent av alla kungsörnar som dör i Sverige dödas av tåg. Ofta är det dessutom viktiga, gamla individer som blir påkörda. För att råda bot på det problemet har Kungsörn Sverige föreslagit fler ekodukter eller andra faunapassager, fler fungerande viltstängsel, att tiden som det ligger kadaver vid järnvägarna förkortas med jourberedskap även under helger, samt att Trafikverket gör iordning utfodringsplatser åt kungsörnar i norra Sverige under vintern på lämpliga avstånd från järnvägsnätet.

Läs även:
Hård kritik mot att inget görs mot kungsörnens största hot
Blyammunition slår hårt mot kungsörnar
Krönika: Nu måste bly förbjudas i jaktammunition

Källa: P4 Norrbotten

Mer att läsa