Gå till innehållet

Ännu ett oljeutsläpp i Norden drabbar hotade havsfåglar

Hundratals hotade fåglar har drabbats av ett oljeutsläpp i naturreservatet Hornøya i Norge. Många av dem kommer att dö en plågsam död.

Ännu en gång har olja läckt ut i havet och ännu en gång drabbas havslevande fåglar – en grupp som konstaterats minska snabbt i antal. Den här gången är det fåglarna runt naturreservatet vid Hornöya i Norge som hotas av den tjocka oljan, rapporterar NRK. Den har redan orsakat att ungefär 200 fåglar, mestadels lunnefåglar och sillgrisslor, fått olja i fjäderdräkten och troligen går en plågsam död till mötes om de inte får hjälp.

När fåglarna får olja på sig försöker de rengöra sig och får då i sig mer och mer olja och blir mer och mer förgiftade. Vissa har fått så mycket olja på sig att de inte kan flyga och dessutom förlorar fjäderdräktens isolerade skydd mot kyla. De kan därmed frysa ihjäl om de inte dör av hunger eller förgiftning.

Kan behöva avlivas

Oljan kan ligga kvar i området i månader och fortsätta döda havsfåglar framöver om den inte saneras. Detta i ett viktigt område för lunnefåglar som klassas som starkt hotad. Även sillgrisslan har ett av sina viktigaste häckningsområden i Hornøya, men antalet har minskat med hela 90 procent sedan 60-talet.

Experter som NRK pratat med säger att det kan bli aktuellt med att avliva fåglar som fått mycket olja på sig. Dels för att minska lidandet för dem och dels för att inte de ska tas av rovfåglar som i sin tur drabbas av oljan.

Det är fortfarande inte känt varifrån oljan kommer, men norska kustbevakningen inledde under fredagen spaningar för att försöka ta reda på det.

Källa: NRK

Mer att läsa