Gå till innehållet

Statistik över fåglar dödade av mänskliga påverkan

2002 uppskattade U.S. Fish and Wildlife Service att det finns mellan 10 och 20 miljarder fåglar i USA beroende på häckningsframgångar och tiden på året (flest fåglar finns efter sommarens häckningar). Att försöka hitta statistik för hur många av dessa fåglar som årligen dör på grund av människans påverkan på något sätt är inte helt enkelt och många siffror är motstridiga, men en del statistik finns att tillgå.

Vildkatt i hägn på Skånes djurpark. Foto: David Castor via Wikimedia

Vildkatt i hägn på Skånes djurpark. Foto: David Castor via Wikimedia

I en undersökning som genomfördes 2005 beräknas mellan 500 miljoner och en miljard fåglar dödas årligen på grund av så kallade antropogena orsaker (av människan). Det rör sig om vitt skilda anledningar så som kollisioner med byggnader, fordon, vindkraftverk och elledningar, oljeutsläpp, huskatter och bekämpningsmedel. Sedan dess har det framkommit nya uppgifter om betydligt större siffror.

2012 uppges ungefär 573 000 fåglar ha dödats av vindkraftverk enligt miljöorganisationen The Wildlife Society. Det gör vindkraftverk till en ganska blygsam faktor till de årliga dödsfallen av fåglar i USA. Det ska dock påpekas att det är en siffra med viss risk för ett mörkertal och som kan ha ökat sedan dess i takt med att fler vindkraftverk byggs. Dessutom utgör rovfåglar 83 000 av dessa dödsfall – en särskilt utsatt grupp för vindkraftverk.

Någonstans mellan 100 miljoner och en miljard fåglar dör årligen från kollisioner med fönsterutor enligt U.S. Fish and Wildlife Service 2002. Det är en av de största orsaken till dödsolyckor för fåglar som orsakas av oss människor. Även telemaster och elledningar står för många fall med upp till 174 miljoner döda fåglar årligen.

Bekämpningsmedel står för minst 74 miljoner dödsfall per år, men siffran är antagligen i underkant eftersom det kan vara en långsam död som är svår att härleda. Olje- och avfallsutsläpp beräknas döda två miljoner fåglar om året.

Den överlägset största orsaken till fågeldöd i USA är katter. Det beräknas att de tar någonstans mellan 1,3 och 4 miljarder fåglar (även om American Bird Conservancy använt siffran 500 miljoner), men en majoritet av dessa fåglar fångas av katter utan ägare som lämnats i naturen. Det beräknas finnas mellan 30 och 80 miljoner förvildade katter i USA som var och en i snitt tar mellan 23 och 46 fåglar per år.

Många av dessa siffror är som sagt motstridiga, men någonstans mellan 0,8 och 5 miljarder fåglar verkar årligen dödas i USA av antropogena orsaker. Detta utifrån en population på mellan 10 och 20 miljarder.

Mer att läsa